Toetsweek gaat door

We hebben als school besloten de toetsweek doorgang te laten vinden volgens planning. 
Voor examenleerlingen die vanwege de RIVM maatregelen afwezig zijn, zullen passende oplossingen genomen worden, zodat de leerlingen niet de dupe worden van de situatie die nu is ontstaan. Deze inventarisatie zal na de toetsweek gemaakt worden en dan zal er per vak en per leerling bekeken worden wat nodig is.
Voor de overige leerlingen zal per vak op maat bekeken gaan worden wat nodig is. 

Indien de overheid met nieuwe maatregelen komt die betrekking hebben op ons onderwijs, zult u hier weer schriftelijk van op de hoogte gebracht worden. 
Mochten vanuit de overheid maatregelen komen rondom het examen zult u hierover uiteraard ook worden geïnformeerd.