LOC-gesprekken: de tweede ronde!

Op 7, 8 en 9 januari a.s. worden er weer LOC-gesprekken georganiseerd. In het begin van het jaar noemden we dat 'startgesprekken'. Kortom, gesprekken tussen de leerling, de ouders en de coach. LOC, dus.
De gesprekken zijn voor alle leerlingen en zijn steeds 's middags vanaf 13:30.
Inmiddels heeft u per email een uitnodiging ontvangen. Deze tijdstippen kunt u ook terugzien in Magister.

Voor leerjaar 3 is besloten om de gesprekken te laten vervallen i.v.m. reeds gevoerde gesprekken n.a.v. rapport 1 en de profielkeuze gesprekken in februari.

Mocht onverhoopt een tijdstip toch niet schikken, neemt u dan contact op via de administratie van onze school.