15 maart: update maatregelen

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,

Ook u heeft waarschijnlijk, net als ik, vanmiddag kennisgenomen van de maatregelen van het kabinet met betrekking tot het Corona-virus. In deze brief informeer ik u, namens de kerndirectie van 2College, aanvullend op dit besluit.

Ook de 2College-scholen zijn morgen gesloten voor onderwijs. De afzonderlijke gebouwen zijn echter van 09.00 uur tot 12.00 uur open om alle leerlingen de mogelijkheid te bieden hun boeken en andere schoolbenodigdheden op te halen. Wij gaan ervan uit dat zij daarna huiswaarts keren en niet onnodig op school blijven.

Daarnaast zullen we onze school morgen en de komende weken tot nadere berichtgeving blijven openstellen voor de kinderen van de ouders die werkzaam zijn in de genoemde essentiële beroepen. Mocht dat uw kind betreffen, dan kunt u uw zoon/dochter morgen al naar school sturen. Hij/zij kan zich melden bij de receptie van de eigen school. U kunt ervan uit gaan, dat wij zorgen voor een goede en veilige opvang van 8.30 uur tot 16.00 uur. Hoe wij dat de komende tijd gaan organiseren, laten wij u de komende dagen weten.

Daarnaast gaan wij uiteraard uitvoering geven aan het genomen besluit. Wij benutten de komende dagen om te bepalen hoe wij een aantal specifieke zaken zullen organiseren.

De leerlingen die in de eindexamenklassen zitten, krijgen daarbij als eerste aandacht. Deze leerlingen moeten op korte termijn duidelijkheid krijgen. Hoe wij omgaan met een aantal praktische zaken, wordt deels bepaald door de Inspectie van Onderwijs. Van de Inspectie zullen wij naar verwachting richtlijnen krijgen met betrekking tot de afronding van de schoolexamens en de voorbereiding op het eindexamen. Wij hopen deze groep leerlingen en ouders zo spoedig mogelijk te kunnen informeren.

Tegelijkertijd gaan wij aan de slag met de aanpassingen van ons onderwijs voor alle andere leerlingen onder deze gewijzigde omstandigheden. Wij hebben al een aantal zaken intern opgepakt om tot “onderwijs op afstand” te komen, maar die moeten hun definitieve vorm nog krijgen en worden vervolgens met de leerlingen gecommuniceerd.

Omdat de hierboven genoemde zaken per school een andere invulling kunnen krijgen, verloopt de communicatie hierover na vandaag grotendeels per school. Dat betekent dat u over deze zaken per 2College-school op de hoogte wordt gebracht.

Het zijn ongewone en ongewisse tijden, vooral ook voor die mensen die door het virus besmet zijn. Ik wens hen toe dat zij voorspoedig herstellen. Ik hoop dat u en uw naasten besmetting bespaard blijft. Tot slot ik wil u danken voor uw medewerking tot nu toe en het begrip dat u naar ons toe heeft getoond.

Met vriendelijke groet,
namens de kerndirectie van 2College,

Drs. L.W.J. Spaan MME
Rector 2College