13 maart: update maatregelen rondom Coronavirus

Geachte leeerlingen, ouders, verzorgers,

Met deze brief willen wij u kort informeren over een aantal zaken die op onze scholen met betrekking tot het corona-virus speelt.

Zoals u weet, heeft gisterenmiddag de regering kenbaar gemaakt hoe zij om wil gaan met de corona-crisis en wat zij daarin verwacht van het onderwijs. Aanstaande maandag is er een overleg tussen onderwijsbesturen, de veiligheidsregio’s en de VO-raad om te bepalen of er voor de provincie Noord-Brabant andere maatregelen gewenst zijn. Mocht dat overleg leiden tot andere besluiten, dan hoort u uiteraard van ons.

Concreet betekent dit, dat wij het beleid ten aanzien van het preventief thuisblijven handhaven, zoals dat in een vorige brief aan u door ons is verwoord.

Daarnaast wil ik bij deze melden dat op één van onze scholen afgelopen donderdag 12 maart bij één van onze collega’s een besmetting is geconstateerd. De ouders en medewerkers van die locatie hebben wij direct daarover geïnformeerd en uiteraard is ook de GGD hiervan op de hoogte. Zij zal bepalen welke vervolgstappen nodig zijn, die wij vervolgens zullen opvolgen.

In geval van nieuwe besmettingen op één van onze scholen informeren wij de ouders en medewerkers van die school.

Ik hoop dat u begrijpt dat het voor ons ook ongewone en ongewisse tijden zijn waarin we met al onze medewerkers elke dag weer het beste proberen te doen voor uw zoon of dochter. Ik wil u nadrukkelijk bedanken voor het begrip dat u tot nu toe heeft getoond.

Namens de kerndirectie,

Leon Spaan
Rector 2College