Tilburg, 25 november 2019,
 

Geachte ouders van 2College Cobbenhagenmavo en -Cobbenhagenlyceum en de schoolleiding,
 

Hierbij nodigen wij U allen uit om de Ouderraadvergadering bij te wonen, welke gehouden wordt op donderdag 28 november in de docentenkamer van het lyceum.
Aanvang:  19.30 uur.

 1. Opening en vaststellen agendaGoedkeuring notulen 29 oktober 2019 (bijlage)
 2. Ingekomen/Uitgaande post
 3. MR en GMR punten (Will)
 4. Personeel / mededelingen
 5. Thema avond    
 6. Open avond/flyer/banner
 7. Voortgang KED (lyceum)       
 8. Voortgang transformatieve school (mavo)
 9. Voortgang schoolplan 2College (bijlage)
 10. Brainstormen KED klas 3 de criteria (bijlage)
 11. Communicatie /nieuwsbrief/nieuwe website
 12. Rondvraag

 

Namens de Ouderraad,  

Marleen van Bunnik, secretariaat

 

 

Data volgende vergaderingen: dinsdag 4 februari 2020, donderdag 19 maart 2020, dinsdag 19 mei 2020, dinsdag 16 juni 2020