Informatie voor bedrijven

OOK OPDRACHTGEVER WORDEN VOOR HET TECHNASIUM?

Het Technasium van 2College Cobbenhagenlyceum is continu op zoek naar nieuwe opdrachten afkomstig uit het bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen of andere organisaties. Een uitdagend project is namelijk de basis voor het vak Onderzoek en Ontwerpen, kortweg O&O. Het geeft de leerlingen de kans om zich te ontwikkelen in het projectmatig werken aan een bètatechnische opdracht.

Ze werken doorgaans in teams van vier aan het vraagstuk, ze brengen een bezoek aan het bedrijf van de opdrachtgever, analyseren ze het probleem, en brainstormen ze om tot oplossingen te komen. Tenslotte maken de leerlingen een ontwerp of schrijven ze een adviesrapport en presenteren ze de resultaten aan de opdrachtgever.

Ook u kunt met uw bedrijf, als opdrachtgever, een waardevolle bijdrage leveren aan de invulling van het technasiumonderwijs. Immers alleen door de samenwerking met het bedrijfsleven komen de leerlingen in aanraking met de vraagstukken van nu en in de nabije toekomst. Alleen met uw hulp kunnen we het onderwijs actueel en kwalitatief hoog houden. Opdrachtgever worden hoeft helemaal niet zoveel tijd te kosten, maar levert u wél veel op.

Wat vragen we van u?
Echte bètatechnische opdrachten. Vraagstukken waar u binnen het bedrijf mee bezig bent. Vraagstukken waarmee u bezig zou wíllen zijn, maar waar u maar niet aan toekomt of de mankracht voor mist. Vraagstukken waarmee u al een tijd in uw maag zit, en waar maar geen creatieve oplossing voor komt. Dát zijn vraagstukken waarmee technasiumleerlingen aan de slag kunnen.

U heeft een HBO- of WO-gekwalificeerde medewerker die in totaal circa 8 uur per project beschikbaar is voor het meedenken over een realistische en relevante projectopdracht een bedrijfsbezoek een tussentijdse evaluatie en de eindbeoordeling.

De O&O-projecten kunnen geschikt zijn voor de eerste jaren van het Technasium, waarbij een groter aantal leerlingen tegelijkertijd, ongeveer 8 á 10 weken met dezelfde opdracht bezig zijn. We zoeken ook opdrachtgevers voor de keuzeprojecten van de bovenbouwleerlingen, waarbij de leerlingen een langere periode aan één uitgebreid vraagstuk werken. Voor de eindexamenleerlingen van zoeken we ook opdrachtgevers die een uitdagende casus voor willen aanbieden voor hun Meesterproef, waarmee ze O&O als examenvak afronden.

Onze eindexamenkandidaten van het Technasium van nu zijn de onderzoekers en ontwerpers van morgen. Ook voor uw bedrijf!

Wie gingen u voor?