Nieuwsbrief oktober/november 2022

Lees nu de Nieuwsbrief van oktober/november 2022. Hierin staat altijd belangrijke informatie over school en waar we mee bezig zijn. De Nieuwsbrief is ook naar alle leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) gemaild.

Klik hier om de Nieuwsbrief te openen.