Ouderbijdrage

In verband met het wegvallen van een aantal activiteiten in het vorige schooljaar hebben wij de ouderbijdrage voor de leerjaren 2 t/m 4 aangepast. Dit schooljaar zullen alle 2College-scholen op alle afdelingen een vrijwillige ouderbijdrage vragen van 75 euro. Wij bieden uiteraard wel voor minimaal 100 euro activiteiten aan. 

In leerjaar 1 was de ouderbijdrage al 75 euro; deze blijft in schooljaar 21-22 ongewijzigd.
Voor meer informatie over de geldelijke bijdrage zie blz 33 van de algemene schoolgids van 2College.

Onder de button aan de zijkant vindt u een overzicht van de vrijwillige ouderbijdrage van dit schooljaar (2021-2022).