Ouderbijdrage

Voor het schooljaar 2019-2020 is de ouderbijdrage iets aangepast.

Alle leerlingen van klas 1 betalen € 75,- en voor hen geldt geen kortingsregeling. Alle leerlingen van klas 2 en hoger betalen conform de oude regeling € 100,- en voor hen geldt een korting van € 10,- als zij een broertje of zusje op 2College hebben.

Onder de button aan de zijkant vindt u een overzicht van de vrijwillige ouderbijdrage van dit schooljaar (2019-2020).