Ouderbijdrage

In verband met het wegvallen van een aantal activiteiten in het vorige schooljaar hebben wij de ouderbijdrage voor de leerjaren 2 t/m 4 aangepast. Dit schooljaar zullen alle 2Collegescholen op alle afdelingen een vrijwillige ouderbijdrage vragen van 75 euro. Wij bieden uiteraard wel voor minimaal 100 euro activiteiten aan. 

In leerjaar 1 was de ouderbijdrage al 75 euro; deze blijft in schooljaar 20-21 ongewijzigd.
De kortingsregeling voor broertjes/zusjes binnen de 2Collegevestigingen is komen te vervallen.
Voor meer informatie over de geldelijke bijdrage zie blz 34 van de algemene schoolgids van 2College.

Onder de button aan de zijkant vindt u een overzicht van de vrijwillige ouderbijdrage van dit schooljaar (2020-2021).