Onderwijsaanbod

Op onze school bieden we VMBO gemengd/theoretische leerweg PLUS aan, bij ons mavo genoemd.

Dat wil zeggen dat alle leerlingen in 7 vakken examen doen. Dat zijn 7 theoretische vakken of 6 theoretische vakken en één beroepsgericht vak. We hebben een éénjarige mavo-havobrugklas. Daarna gaan de leerlingen naar klas 2 havo-vwo van het Lyceum of naar klas 2 mavo van onze school. Ook bieden we als school het vak LO2 als examenvak aan.

Onze school biedt kansen. Voor een aantal leerlingen kan het bij voldoende resultaten en motivatie een opstapje zijn naar klas 2 havo/vwo van het Cobbenhagenlyceum. Leerlingen met een VMBO GT-advies kunnen bij ons terecht. Maar ook leerlingen met een VMBO GT/HAVO advies! Zij kunnen bewezen resultaten in het eerste jaar doorstromen naar het lyceum naast ons.

We zijn vooral een school waar leerlingen, soms met een extra steuntje in de rug, op een prettige en veilige manier naar hun diploma toe werken. Op het rooster staan de gewone vakken en we bieden ook extra ondersteuning in de vorm van hulplessen in de vakken Nederlands, wiskunde en Engels. En als je niet zo lekker in je vel zit of als je te zenuwachtig wordt voor een toets, kunnen we samen met de mentor kijken wat er voor je nodig is.


Waar we erg speciaal in zijn is dat je vanaf klas 1 gaat nadenken over de toekomst en antwoord gaat geven op de vragen "Wie ben ik?", "Wat kan ik?" en "Wat heb ik nodig voor de toekomst?".

Deze vragen komen terug op allerlei momenten, maar vooral tijdens de JOT- lessen (Je Ontdekt Talent).  Eén middag in de week ga je samen met een docent op zoek naar je talenten. Zo neem je in het schooljaar deel aan verschillende workshops en bijzondere lessen, die plaatsvinden in en buiten de school. De thema's die dan aan bod komen zijn heel erg verschillend. Je volgt workshops, je leert bepaalde dingen te koken, je kunt laten zien wat je op het sportieve of op het creatieve vlak kunt en je gaat de natuur in. Te veel om op te noemen dus.