Medezeggenschapsraad

2College beschikt over een goed georganiseerde medezeggenschapsraad.

De medezeggenschap is wettelijk geregeld en de leden van de medezeggenschapsraad ervaren het als een voorrecht om invloed uit te mogen oefenen op de beleidskeuzes van onze schooldirecties.
Op diverse beleidsterreinen beschikt de raad over advies- , instemmings- en initiatiefrecht. De bevoegdheden en de werking van de MR zijn nader uitgewerkt in het MR-reglement, dat u op deze site kunt raadplegen.


De medezeggenschapsraad is het orgaan waarin verkozen vertegenwoordigers van de ouders, de leerlingen en het personeel samenwerken met de kerndirectie van 2College. De MR is een belangrijke schakel tussen de directie en de gebruikers op school en probeert bij te dragen aan het scheppen van een goed evenwicht tussen alle belangen binnen de organisatie. Samen en in overeenstemming met de missie en de visie van 2College, beogen we de leerlingen optimaal onderwijs aan te bieden in de verschillende vestigingen. Medezeggenschap is dan ook een serieuze zaak. Veel redenen dus voor leerlingen, ouders en personeel om af en toe kennis te nemen van de activiteiten van hun MR!

Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van de MR, mevr. S. Beekmans, door een mail te sturen naar: mr@2college.nl.