Leerlingenraad

Praat mee over wat voor jou belangrijk is op school!

De leerlingenraad is een groep leerlingen die bestaat uit gekozen of benoemde vertegenwoordigers uit klas 1 t/m 4. Deze leerlingen voelen zich verbonden aan onze school .

De leerlingenraad behartigt de belangen van leerlingen. Veel voorkomende onderwerpen gaan bijvoorbeeld over schoolfeesten, het leerlingenstatuut of het mee-organiseren van een evenement op school.

Daarnaast is de leerlingenraad bevoegd om - gevraagd en ongevraagd - advies uit te brengen aan de school, met name over zaken die leerlingen direct aangaan.

De leerlingenraad staat onder leiding van docent Engels dhr. Richard van Benthem en schoolbuurtmedewerker mevr. Joyce Wolfs.

Benthem.r@verwijder-dit.2college.nl

Wolfs.j@verwijder-dit.2college.nl