Leerlingenraad

Praat mee over wat voor jou belangrijk is op school!

De leerlingenraad is een groep leerlingen die bestaat uit gekozen of benoemde vertegenwoordigers uit klas 1 t/m 4. Deze leerlingen voelen zich verbonden aan onze school .

De leerlingenraad behartigt de belangen van leerlingen. Veel voorkomende onderwerpen gaan bijvoorbeeld over schoolfeesten, het leerlingenstatuut of het mee-organiseren van een evenement op school.

Daarnaast is de leerlingenraad bevoegd om - gevraagd en ongevraagd - advies uit te brengen aan de school, met name over zaken die leerlingen direct aangaan.

De leerlingenraad staat onder leiding van docente Nederlands mevrouw Paulette van Erve, erve.p@2college.nl