Loopbaan Ontwikkeling en Begeleiding (LOB)

Om de keuzes tijdens de schoolloopbaan te ondersteunen vinden er in klas 2, 3 en 4 diverse activiteiten plaats die door de mentor begeleid worden.

Wat zijn mijn kwaliteiten en welke wil ik verbeteren? Wat vind je interessant, waar loop je warm voor? Welke mogelijkheden zijn er en hoe maak je een keuze? Dit zijn vragen waar je aan gaat werken tijdens LOB. Jij bent verantwoordelijk voor het maken van je eigen keuzes, dat wil niet zeggen dat wij jou hier niet bij kunnen helpen.

Om te kunnen kiezen moet je eerst weten waar je uit kunt kiezen. Cobbenhagen organiseert verschillende activiteiten om een beeld te kunnen krijgen waar je allemaal uit kunt kiezen. Zo ga je in het 2e leerjaar o.a. naar een Techniek Evenement waar je een beeld krijgt van deze sector. Het is belangrijk om de keuzemogelijkheden steeds kleiner te maken, zodat de keuzes hopelijk minder moeilijk te maken zijn. Daarom maak je aan het einde van het 2e leerjaar de keuze tussen Frans of Duits en tussen Nask 1 of Aardrijkskunde. Voor het schooljaar 2021-2022 moet er ook een keuze gemaakt worden tussen scheikunde en geschiedenis. In het 3e leerjaar maak je een profielkeuze en in het 4e leerjaar een vervolgstudie keuze.

In het derde leerjaar wordt een programma aangeboden waar de sectorkeuze uitgebreid aan bod zal komen. Zo wordt er onder andere gekeken naar toekomstige beroepen, de structuur op het MBO en de eigen kwaliteiten van de leerling. Daarnaast maakt de leerling een studiekeuzetest.

In het derde en vierde jaar wordt van de leerlingen verwacht dat ze zelf open dagen bezoeken. Voor de derdejaars zijn er inkijkochtenden op het ROC Tilburg, De Rooi Pannen en Helicon MBO Tilburg. Voor de 4 mavo-leerlingen worden er in oktober VMBO-infoavonden georganiseerd. Ook in het vierde jaar worden LOB opdrachten gemaakt. Deze zijn vooral gericht op de arbeidsmarkt, beroepen en de vervolgopleiding.

Voor vragen over LOB, opleidingen of opleidingsinstituten kun je terecht bij mevrouw Carti (kamer 229 van het Lyceum), aanwezig op dinsdagochtend. Op de site www.mbostad.nl is er voor leerlingen en ouders veel informatie te vinden m.b.t studiekeuze beschikbaar.

Indien gesprekken met mentoren niet het gewenste resultaat opleveren is het altijd mogelijk een gesprek met de decaan aan te vragen.

Een afspraak maken en/of vragen stellen kan ook per e-mail: 

carti.r@2college.nl