Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Voor leerjaar 3 en 4 is er een Programma van Toetsing en Afsluiting.

Hierin is precies te vinden welke toetsing de leerling per vak krijgt, aan welke handelingsdelen hij/zij moet voldoen en wat de bijbehorende weging per onderdeel is.

Voor klas 3 betreft het een PTA van bevorderingstoetsen in combinatie met examentoetsen. Voor klas 4 bevat het PTA alleen maar examentoetsen. 2College Cobbenhagenmavo heeft een examenreglement specifiek voor de vestiging, deze is toegevoegd aan het PTA-document hieronder.