Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Voor leerjaar 3 en 4 is er een Programma van Toetsing en Afsluiting.

Hierin is precies te vinden welke toetsing de leerling per vak krijgt, aan welke handelingsdelen hij/zij moet voldoen en wat de bijbehorende weging per onderdeel is.

Voor klas 3 betreft het een PTA van bevorderingstoetsen in combinatie met examentoetsen. Voor klas 4 bevat het PTA alleen maar examentoetsen. Daarnaast is op deze pagina het examenreglement van 2College in te zien. 2College Cobbenhagenlyceum heeft daarnaast ook een examenreglement specifiek voor de vestiging, deze is toegevoegd aan het PTA-document.