Op elke school zijn er regels om verzuim zoveel mogelijk tegen te gaan.

Natuurlijk kan er sprake zijn van ziekte, doktersbezoek of onvoorziene omstandigheden en wordt daar rekening mee gehouden.

Helaas kan er echter ook sprake zijn van ongeoorloofd verzuim en dat kan gevolgen hebben voor de leerling. Ook te laat komen is daar onderdeel van.

De leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld bij bovenmatig ongeoorloofd verzuim en te laat komen.