Lestijden

Elke dag komen de leerlingen om half negen naar school voor een zogenaamde dagstart. Dit betekent dat voor alle leerlingen de eerste 'gewone' les om negen uur begint.

Klas 1: elke dag dagstart.

Klas 2 en 3: zoveel mogelijk begeleidingsmomenten tijdens dagstart

Klas 4: Om de leerlingen in klas 4 meer persoonlijk en op maat te kunnen helpen, wordt er tijdens de dagstart 8:30 uur hulp bij alle vakken aangeboden, de zogenaamde pluslessen. Leerlingen die er goed voor staan, hoeven deze pluslessen niet te volgen, voor andere leerlingen is dit verplicht. Ook is er een mentormoment tijdens de dagstart op dinsdag. Mentoren maken elke periode nieuwe lijsten voor de pluslessen tijdens de dagstart.

Dit schooljaar is er op dinsdag een 40-minuten rooster. Om 13:20 uur stopt de lesdag en zo ontstaat er ruimte voor het team om alle voorgenomen plannen vorm te gaan geven.

maandag, woensdag, donderdag en vrijdag

 

Dinsdag (40 minutenrooster)

08:30 - 09:20  uur

Plusles, lesuur 1  

 

08:30 - 09:00  uur

MT-Dagstart, lesuur 1

09:20 - 10:10  uur

Lesuur 2

 

09:00 - 09:40  uur

Lesuur 2  

 

      Pauze

 

09:40 - 10:20  uur

Lesuur 3

10:30 - 11:20  uur

Lesuur 3

 

10:20 – 11:00 uur

Lesuur 4

11:20 - 12:10  uur

Lesuur 4

 

 

     Pauze 

 

      Pauze

 

11:20 - 12:00  uur

Lesuur 5

12:40 - 13:30  uur

Lesuur 5

 

12:00 - 12:40  uur

Lesuur 6

13:30 - 14:20  uur

Lesuur 6

 

12:40 - 13:20 uur

Plusles, Lesuur 7