Cobbenhagensport

Omdat samen sporten leuker is!

Lessen LO

Tijdens de lessen LO krijgen de leerlingen te maken met verschillende vaardigheden. Het bewegen binnen de lessen staat niet (altijd) meer centraal als doel, maar wordt vaker ingezet als middel. De leerlingen leren werken met verschillende rollen. Denk aan het jureren, het fluiten en organiseren van wedstrijden. Ook staat bijvoorbeeld het hulpverlenen centraal. Leerlingen gaan dus wel unihockeyen, maar worden ‘beoordeeld’ op de rol als scheidsrechter. Hierdoor hopen wij de leerlingen breed op te leiden en te enthousiasmeren binnen de wereld van het sporten en bewegen, zodat zij een leven lang betrokken kunnen en willen blijven bij de sport.

Extra’s

Omdat de tijd niet stil staat en er binnen de sport veel ontwikkelingen zijn, blijven wij ons ook vernieuwen. De afgelopen jaren hebben er bij ons op school veel ontwikkelingen plaatsgevonden. Enkele voorbeelden hiervan zijn (uitgebreide informatie, zie kopje rechts):

  • Een nieuw sportveld (80m bij 100m.).
  • Cobbenhagen Sportplein: straatvoetbalveldjes, tafeltennistafels, een basketbalveldje en een beachvolleybalveld.
  • Archery Tag (trefbal met pijl en boog), slacklines (spanbanden) en een klimwand.
  • Sporten tijdens de pauze, tussenuren en na schooltijd.
  • Extra sport (JOT sport)
  • Toernooien op school (carnavaltrefbal en flexweektoernooien)
  • Docenten vs. Leerlingen (wedstrijden)
  • Verschillende schoolteams (schoolhockey, schoolvoetbal)

Samenwerking met basisscholen

Door de ontwikkelingen binnen ons examenvak LO-2 (Lichamelijke opvoeding-2) willen wij meer samenwerken met basisscholen die rond onze scholen liggen. Leerlingen die dit vak volgen, willen we meer in contact laten komen met de leerlingen op de basisschool. Denk aan het assisteren bij de Koningsspelen of het organiseren van een sport- en spelochtend (voor de groepen 7/8) bij ons op school.

Examen

In het schooljaar 2017-2018, zijn de eerste leerlingen afgestudeerd op de mavo met het examenprogramma LO-2 in hun pakket. LO-2 is het examenvak Lichamelijke Opvoeding voor leerlingen van de mavo.

Binnen dit vak krijgen de leerlingen naast het bewegen ook een theoretisch kader binnen het sport en bewegen aangeleerd. Leerlingen leren leidinggeven, organiseren en samenwerken in een groep. Wat moet ik bijvoorbeeld kunnen om een wedstrijdje volleybal te fluiten? Waar moet ik allemaal aan denken als ik een basketbaltoernooi organiseer voor de onderbouw?

Wat kan ik bereiken met het vak LO-2?

LO-2 is een mooie opstap richting de mbo-opleiding Sport en Bewegen. Leerlingen krijgen de basis van het bewegen, het regelen en organiseren aangeleerd. Deze vaardigheden en ervaringen maken een overstap naar het ROC Sport en Bewegen of vergelijkbare opleidingen een stuk makkelijker. Daarnaast bied het ook kans op extra ervaring voor vervolgopleidingen die in het teken staan van management, het spreken voor groepen mensen, organiseren van activiteiten, etc.

NIEUW: 2College Cobbenhagen is de enige school in Tilburg die samenwerkt met het ROC Sport en Bewegen. Leerlingen maken hierdoor kans drempelloos (d.w.z. zonder toelatingstest) in te mogen stromen op het ROC Sport en Bewegen. Dit kan behaald worden door het aantonen van o.a. hun leidinggevende kwaliteiten, organiserend vermogen, theoretische kennis en bovengemiddelde motorische vaardigheden.

Mocht u vragen hebben over of heeft u ideeën voor Cobbenhagen Sport? Dan verzoeken wij u om contact op te nemen met onze coördinatoren van Cobbenhagen Sport, dhr. R. de Cock en/of dhr. J. Berk via het volgende mailadres: cobbenhagensport@verwijder-dit.2college.nl.

Cobbenhagen Sport gebeurt in samenwerking met: