Schoolgids

De schoolgids bestaat uit twee delen: het algemene deel (dat voor alle vestigingen geldt) en het vestigingsspecifieke deel. Het geheel van de beide documenten geldt als onze schoolgids.

De vestigingsgids vlogt bij de start van het nieuwe schooljaar.