Wilt u meepraten?

De ouderraad bouwt mee aan de toekomst van uw kind!

Wie zijn wij?

De ouderraad van 2College Cobbenhagen is er voor de ouders van alle leerlingen van de Cobbenhagenmavo en het Cobbenhagenlyceum.
De ouderraad is een adviesorgaan voor de schoolleiding. Wij denken mee en adviseren de schoolleiding om een optimaal leerklimaat te creëren. Daarbij inventariseren wij signalen en ideeën van ouders en bespreken deze met de schoolleiding

2College Cobbenhagen hecht veel waarde aan de samenwerking met de ouders van haar leerlingen. De ouderraad draagt bij aan de besluitvorming in de Medezeggenschapsraad van 2College.

Wat doen wij?

Voorbeelden van onze rol als ouderraad:

  • betrokken bij het leerklimaat van school, zoals huiswerkbegeleiding, overgangsnormen, dyslexieprotocol, zomerschool, focusklas, tweetalig onderwijs en Technasium;
  • goedkeuring geven aan beleid met betrekking tot meerdaagse reizen en de ouderbijdragen;
  • meedenken over de profilering van de school;
  • organiseren van een thema-avond voor de ouders;
  • meedenken over een optimale betrokkenheid van de ouders
  • adviseren van de (G)MR.

De ouderraad vergadert circa 6 maal per jaar van 19:30 tot 22:00 uur met de schoolleiding. De vergaderingen van de ouderraad zijn voor alle ouders vrij toegankelijk en de data worden op de schoolwebsite gepubliceerd.


Hoe kunt u ons bereiken?

U kunt onderwerpen en vragen voor de ouderraad via de email aandragen. Als u vooraf aangeeft aanwezig te willen zijn, sturen wij de agenda toe.

U kunt contact opnemen via ouderraad.cobbenhagen@verwijder-dit.2college.nl