Programma van Toetsing (en Afsluiting) (PT / PTA)

Voor elk leerjaar is er een Programma van Toetsing.

Hierin is precies te vinden welke toetsing de leerling per vak krijgt, aan welke handelingsdelen hij/zij moet voldoen en wat de bijbehorende weging per onderdeel is.

Voor 3 en 4 mavo gaat het ook om eindexamenonderdelen, dus wordt het Programma van Toetsing en Afsluiting genoemd.