Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Voor leerjaar 3 en 4 is er een Programma van Toetsing en Aflsuiting.

Hierin is precies te vinden welke toetsing de leerling per vak krijgt, aan welke handelingsdelen hij/zij moet voldoen en wat de bijbehorende weging per onderdeel is.

Voor klas 3 gaat het om het PTA met een aantal examentoetsen en daarnaast reguliere bevorderingstoetsen.

Voor klas 4 bevat het PTA alleen maar examentoetsen.