Onze school

Een goede start

In het noorden van Tilburg staat de kleinste school voor mavo-onderwijs (vmbo-t). Hier vindt u een enthousiast team van docenten en medewerkers die alle leerlingen bij naam kennen. We kijken naar wat een leerling nodig heeft en gaan als dat nodig is een stapje verder dan andere scholen. De school heeft een eigen pedagogisch school-buurtmedewerker in dienst die een schakel vormt tussen de wijk, het gezin en de school. Samen met ouders proberen we elke leerling een goede start te bieden voor de toekomst. Op onze school leren leerlingen uit diverse culturen met elkaar werken en omgaan. Daar zijn we trots op. Zo maken we er samen een fijne schooltijd van voor alle leerlingen.

Veel extra zorg en begeleiding

Iedereen is bij ons welkom om te leren. Verschillen op sociaal, economisch of cultureel gebied mogen geen reden zijn om dingen niet te doen. We bieden iedereen de kans om mee te doen en stimuleren leerlingen zoveel mogelijk om kansen te grijpen. Denk aan uitstapjes naar grote steden, museum- en theaterbezoek, maar ook filmavonden op school of ondersteuning in de thuissituatie. We bieden veel extra zorg en begeleiding. Problemen pakken we aan en lossen we samen op. Zorg op maat is voor ons de sleutel tot succes.

Sport en bewegen

Waar wij als school uniek in zijn, is dat je bij ons alle vakken kunt kiezen. Doe-vakken maken bijna de helft uit van het lesrooster. Bewegen is daarin een van de speerpunten. We hebben een eigen sportterrein met een beachvolleybalveld achter de school dat volgend jaar nog verder uitgebreid wordt. Leerlingen die meer met sport willen, kunnen kiezen voor het examenvak LO2. Daarbij leren ze niet alleen gymlessen begeleiden, maar ook leiding geven en organiseren. Extra sportlessen zijn mogelijk bij Cobbenhagen Sport. Er is ook een wekelijks sportuur na school.

Persoonlijke ontwikkeling

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen talenten heeft. Om deze talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen volgen leerlingen in de onderbouw speciale talentlessen (JOT). Deze lessen zijn gekoppeld aan de Loopbaan- en Oriëntatiebegeleiding (LOB) op school door de mentor. Leerlingen doen hierin allerlei opdrachten rondom verschillende thema’s, zoals kunst en cultuur, sport, natuur, gezondheid en techniek.