Begeleiding

Ouderrapport en schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Dit ouderrapport geeft een beknopt beeld van de ondersteuning die onze school de kinderen kan bieden. Vooral als het om specifieke ondersteuningsbehoeften gaat. Het is een samenvatting van het Schoolondersteuningprofiel (SOP) en biedt een eerste richting.

Mocht u interesse hebben, dan vind u hieronder het volledig Schoolondersteuningsprofiel.

Mentoraat

2College verzorgt onderwijs vanuit de zorg voor een optimale ontwikkeling en ontplooiing van het individu. Niet alleen kennis maar ook vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten dienen ontwikkeld te worden. Gericht op het eindexamen maar ook op vervolgstudie en maatschappelijke loopbaan. Onderwijs en persoonlijke begeleiding gaan op 2College dan ook hand in hand.

Iedere leerling heeft een eigen mentor. Deze mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen.
Hij begeleidt de leerling bij de studie, op sociaal-emotioneel gebied en bij de keuzes die tijdens de loopbaan van de leerling gemaakt worden.

Decanaat

In hun schoolloopbaan maken leerlingen verschillende belangrijke keuzes. Advisering en begeleiding gebeurt steeds door mentor en vakdocent. Uiteraard zorgt de school voor een duidelijk beeld van de te maken keuzes en de gevolgen daarvan.

Het decanaat organiseert de Loopbaan Ontwikkeling en Begeleiding (LOB). Op de pagina's van de afdelingen is hierover nadere informatie vinden.

Via Teams "Decanaat Cobbenhagenmavo" zijn er veel sites te benaderen die betrekking hebben op het LOB-traject. Tegenover de kamer van mevrouw Van Amelsvoort is een LOB-hoek waar brochures e.d. over opleidingen op MBO-scholen te vinden zijn. Voor vragen over opleidingen of opleidingsinstituten kun je terecht bij mevrouw Carti.

Indien gesprekken met mentoren niet het gewenste resultaat opleveren is het altijd mogelijk een gesprek met de decaan aan te vragen. Een afspraak maken en/of vragen stellen kan ook per e-mail: Carti.R@verwijder-dit.2college.nl

Extra hulp

Natuurlijk kan het voorkomen dat een leerling extra hulp nodig heeft. Denk aan faalangsttraining, hulplessen voor bepaalde vakken, enz. Hier is een protocol voor opgesteld.

Voor deze extra hulp kunnen ouders en leerlingen zich altijd wenden tot de mentor. Die kan je verder helpen.

Voor sociaal-emotionele problemen kun je terecht bij de ondersteuningsco√∂rdinator, vertrouwenspersoon of schoolwijkmedewerker.