Jaarverslag 2022

Organisatie in ontwikkeling

De Cobbenhagenmavo kenmerkt zich door een grote populatie leerlingen uit de wijk Tilburg noord, veel leerlingen hebben een niet westerse achtergrond. Om te deze leerlingen goed te kunnen bedienen heeft het personeel de leergang transformatieve school afgerond. Hiermee hebben de collega‚Äôs geleerd een goed en veilig pedagogisch klimaat te realiseren die rekening houdt met de groot stedelijke problematiek. Om de leerlingen beter voor te bereiden hoe ze zich in de huidige maatschappij kunnen handhaven, gaan we meer met de leerlingen de school uit en zoeken we levensechte en contextrijke leersituaties op. Hierdoor is de focus : leren voor het diploma en voor later, gewijzigd in: leren voor later, en dar is een diploma voor nodig. 

NPO Interventies/middelen

Een substantieel deel van de middelen is gegaan naar het in stand houden van 3 klassen per leerjaar. Dit biedt de docenten de ruimte om meer aandacht aan individuele leerlingen te schenken en bod ook ruimte om veel leerlingen die tussentijds verstromen van andere scholen op te vangen. Inclusief een groep leerlingen van het schakelcollege die versneld door gaan naar het reguliere onderwijs

Jaarthema: kansenverbetering

De Cobbenhagenmavo is al vele jaren bezig met de kansen van leerlingen die vanwege hun afkomst, thuissituatie, sociaal economische situatie minderkansen hebben te helpen en te begeleiden in deze complexe maatschappij. Het lukt ons bovengemiddeld om deze leerlingen aan een diploma te helpen, de opdracht die wij onszelf gegeven hebben in het nieuwe schoolplan is om te kijken hoe we ze nog beter kunnen uitrusten om de stap na de mavo ook succesvol te laten zijn.

Bereikte resultaten

Resultaten zijn goed, zelfs met een beleid waarin we veel leerlingen extra kansen bieden en ruimhartig zijn in leerlingen door laten gaan naar het volgend schooljaar. Financieel blijft het lastig om een kleine vestiging te laten draaien, hierbij is het feit dat we onderdeel zijn van 2College van grote meerwaarde en kunnen we deze doelgroep blijven bedienen.