Update procedure schoolexamen

8-4-2020
 

Geachte ouders, beste leerlingen,

Vandaag zijn we weer gestart met de toetsen van de toetsweek. Zoals iedereen nu weet komt er geen centraal eindexamen. Met de toetsen die de leerlingen nu maken, moeten de leerlingen dus hun diploma halen. Hieronder wil ik nog eens samenvatten hoe de procedure gaat plaatsvinden.

 1. Een leerling kan alleen slagen als het PTA helemaal compleet is. Er mag dus geen enkele toets, al is hij nog zo klein, ontbreken. Eén werk niet gemaakt is dus geen diploma. Dit hebben wij niet bedacht, maar is een regel van de minister.
 2. Inhalen betekent dat je een werk dat nog niet gemaakt is alsnog gemaakt wordt.
 3. Herkansen betekent dat je een werk opnieuw kunt maken om het cijfer te verbeteren.
 4. We hebben de voorwaarden zo gemaakt, dat leerlingen minstens anderhalve meter afstand kunnen houden tot elkaar. We begrijpen dat het voor de leerlingen fijn is om elkaar weer even te zien, maar deze afstand moet gewaarborgd blijven, ook in de fietsenstalling en op het schoolplein. De oproep is om niet samen naar school te komen en meteen weer te gaan als het werk klaar is, dus om niet blijven hangen rondom de school.
 5. Deze week vinden de geplande toetsen ( van de afgelopen toetsweek) plaats en kan er iets worden ingehaald. Dat inhalen konden leerlingen aangeven via een formulier.
 6. De toetsen van de toetsweek die de leerlingen nog niet hebben gemaakt, worden volgende week, vóór de meivakantie, ingehaald.
 7. Leerlingen hebben via een formulier aan kunnen geven welke toetsen dit zijn en welke er op dinsdag 14 en woensdag 15 april worden ingehaald. Als dit doorgeven niet gelukt is, contact opnemen met dhr. De Cock, om af te spreken hoe het kan worden opgelost.
 8. De practicumtoets NS2 vindt plaats op donderdag 16 april. Vanwege de organisatie moet iedereen om negen uur aanwezig zijn in lokaal 412. Dus hier geen vrije inloop.
 9. De practicumtoets Biologie vindt plaats op vrijdag 17 april. ( inloop tussen half negen en negen uur)
 10. De toets LO2 vindt plaats op vrijdag 17 april. ( inloop tussen half negen en negen uur)
 11. Iedereen heeft recht op twee herkansingen. Deze herkansingen vinden plaats eind mei. Je kunt alleen een herkansing doen als je PTA helemaal compleet is.
 12. Hoe er gerekend wordt met onvoldoendes, of je een vak mag laten vallen en allerlei andere vragen rondom het thema “wanneer ben ik geslaagd?”, kunnen we op dit moment niet beantwoorden, omdat we dat nog niet van de minister hebben gehoord. Het veiligste is dus om te proberen geen onvoldoendes te halen.

Kortom; ga dus deze laatste weken flink aan de slag, neem contact op met je mentor of vakdocent als dat nodig is en maak er het allerbeste van!


Succes,

Niek de Cock,
teamleider