Update donderdag 18 maart 2021

Beste leerlingen en ouders,
 

Nu de leerlingen sinds 3 weken weer deels naar school komen, is het voor ons tijd om de ervaringen met het hybride lesgeven te evalueren. Algemeen is het gevoel dat het erg lastig is om bij een indeling in 3 groepen  voldoende aandacht te geven aan elke leerling. De grote onregelmatigheid in het naar school komen maakt het extra lastig om de leerlingen goed te ondersteunen bij het onderwijsproces. Daarom kiezen we ervoor om vanaf a.s. maandag 22 maart de leerlingen in halve klassen naar school te laten komen. Ervaringen met deze indeling op andere scholen leert dat dit mogelijk is. Komende week geldt dit uiteraard alleen voor de leerlingen die geen toetsweek hebben. De leerlingen krijgen morgen een indeling met wie ze in de groep zitten en op welke dagen ze op school worden verwacht. Aan de leerlingen zal gevraagd worden om, waar nodig, in vaste duo’s de lessen te volgen. Hiermee creëren ze een kleinere bubbel, die bij een eventuele besmetting voorkomt dat een hele klas naar huis gestuurd moet worden. Wanneer dit komende week goed verloopt zullen we ook de bovenbouwklassen in de week na de toetsweek op deze wijze naar school laten komen.

Deze indeling zal er toe leiden dat de docent wat vaker de focus legt op de groep die op school is en de groep die thuis is zal meer zelfstandig aan de slag moeten. Wat wel blijft is dat je bij iedere les bij aanvang je moet melden en dan van de docent te horen krijgt wat je moet doen.

Voor de eindexamenklassen blijft de situatie ongewijzigd, zij komen klassikaal naar school.
 

Groet, 

Ronald Verschuren
vestigingsdirecteur