Update do 2 april 2020

2 april 2020

 

Beste leerlingen, geachte ouders.


Er wordt op dit moment erg veel flexibiliteit van jullie als examenleerlingen en ouders gevraagd. Onzekerheid over hoe het examen er uit ziet, wanneer toetsen worden afgenomen en hoe de slaag/ zakregeling gaat worden. Dit is zeker niet bevorderlijk voor het beste studieresultaat. Wij proberen, binnen alle beperkingen die er zijn, het examen zo goed mogelijk te laten verlopen, zodat jullie een eerlijk en volwaardig diploma kunnen krijgen. Hopelijk mogen we dat ook daadwerkelijk overhandigen als de tijden weer wat beter zijn.

Nu bekend is gemaakt dat de maatregelen tot 28 april zijn verlengd, willen we jullie duidelijkheid verschaffen over hoe we de komende weken het examen willen afronden, rekening houdend met de richtlijnen van het RIVM.

Wij streven ernaar om voor de meivakantie alle geplande werken die vermeld staan in het PTA af te werken. Na de meivakantie willen we dan de leerlingen die nog zaken moeten inhalen in de gelegenheid stellen om dit in orde te maken. Daarna zullen we de herkansingen laten plaatsvinden. Hoewel de slaag/zakregeling nog niet officieel bekend is, kun je al wel de herkansingen zo in zetten dat je slagkansen maximaal zijn.

Als alles volgens plan verloopt hopen we dan begin juni een officiële (eerste) uitslag te kunnen geven.

Hoe nu verder……
We zijn zeer tevreden over hoe de eerste twee dagen van de toetsweek zijn verlopen. Hierbij hadden de leerlingen de ruimte om zelf te bepalen wanneer ze met de toets wilde starten, waardoor er bij binnenkomst geen opstopping ontstond. Ook het vertrekken wanneer je klaar bent zorgde ervoor dat er geen groepjes konden ontstaan. Alle leerlingen hielden zich hier keurig aan. Vandaar dat we op dezelfde manier de toetsweek gaan voortzetten.

De reden dat we vorig keer gestopt zijn, was omdat er op dat moment zoveel onduidelijkheid geschapen werd door allerlei instanties over wat nu wel en niet mocht. We hebben toen het zekere voor het onzekere genomen. Daarnaast gaven veel leerlingen op dat moment aan zich niet goed te kunnen voorbereiden, omdat ze niet wisten waar ze aan toe waren. Inmiddels zijn de richtlijnen duidelijk. De manier waarop wij het organiseren past binnen deze richtlijnen.

Daarom gaan we vanaf dinsdag 7 april (lyceum) en woensdag 8 april (mavo) de toetsweek weer voortzetten.

LET OP: op het lyceum hebben we twee vakken ( ec en wi op het VWO en bi en ec op de havo) uit elkaar gehaald. We  hebben er voor gekozen om een van die twee vakken naar dinsdag te plaatsen, zodat je geen twee (lange) toetsen op een dag hoeft te maken.

Het toetsschema staat onderaan dit bericht.

Je komt ergens tussen 8.30 en 9.00 uur naar school. En je gaat direct naar jouw plaats. We snappen dat je elkaar nu al een tijdje niet gezien hebt, maar het is echt verboden om “gezellig” bij elkaar te gaan staan. Let op de 1,5 meter afstand tot elkaar. Je krijgt alle tijd om je toets te maken.

Alle regels staan hieronder nog een keer op een rijtje.
Wil je ze goed doornemen? In de bijlage (in de mail,niet aandit bericht toegevoegd) zit een plattegrond, zodat je nu al kunt zien waar je moet zitten. Het lijkt een volle zaal, maar bedenk dat de tafels 2 meter uit elkaar staan en dat niet alle leerlingen er zullen zijn. Bovendien doen niet alle leerlingen alle vakken.

Lokalen indeling :

Mavo 4 ( indeling geldt voor alle leerlingen inclusief extra tijd) 
Achternaam beginnend met A t/m R                                  gymzaal 362 
Achternaam beginnend met S t/m Z                                   lokaal 412 
 

Havo 5 ( indeling geldt voor alle leerlingen inclusief extra tijd)
Achternaam beginnend met A t/m O                         gymzaal 262
Achternaam beginnend met P t/m Z                          lokaal 239/237

VWO 6 ( indeling geldt voor alle leerlingen inclusief extra tijd)
Alle leerlingen                                                              gymzaal 062

Let op:

  • Leerlingen die ziek zijn of klachten hebben ( zoals door het RIVM beschreven) mogen niet komen. Hiervoor wordt een aparte regeling getroffen.
  • Leerlingen die zich niet veilig voelen hoeven niet te komen, ook voor hen zullen we zoeken naar een aangepaste maatregel om de werken op een later moment in te halen.
  • Leerlingen die niet komen, moeten dit telefonisch melden bij de receptie van de school.
  • Alle leerlingen starten tussen 8.30 en 9.00 uur met de toetsen, we kiezen voor een vrije inloop om samenscholing te voorkomen.
  • Afstand tussen de tafeltjes is minimaal 2 meter.
  • Leerlingen hebben een vaste plek voor de hele week, hier liggen de toets of toetsen voor die dag klaar.
  • De leerlingen kunnen meteen starten en maken de toetsen achter elkaar, willen ze pauze nemen kunnen ze dat op hun stoel doen, drinken en iets te eten mogen ze meenemen.
  • De tijd is even geen criterium, extra tijd zit niet apart. Leerlingen gaan weg als ze klaar zijn en mogen niet op school blijven
  • Als leerlingen naar de wc moeten geldt de CSE regeling. Hand op steken en een surveillant loopt mee naar de gang.
  • Bij binnenkomst hangen de leerlingen de jas op in de kleedkamer of in de entreehal, daarna gaan ze de examenzaal binnen. Telefoons en horloges laten ze thuis. Je kunt niet bij de kluisjes! De leerlingen die in de gymzaal de toets maken, komen niet in het gebouw, daar komen alleen de leerlingen die in 412 moeten zijn. (geldt voor mavoleerlingen)

       Toetsschema                             MAVO                       HAVO                       VWO
       Dinsdag 7 april:                                                         EC                  WA WB WC
       Woensdag 8 april :                WI DU FA                  AK BE                      EC
       Donderdag 9 april:                     EN                          BI                     GS SK FA
       Vrijdag 10 april:                   NASK2 BTE               NA MW                  AK MO

Wij wensen alle examenleerlingen veel succes!!

Ronald Verschuren
2College Cobbenhagenlyceum & Cobbenhagenmavo