Update 8 februari i.v.m. weersomstandigheden

Beste ouders en leerlingen,

Hoewel de code rood en oranje morgen niet meer lijken te gelden, zien we dat de toegangswegen nog volop worden behandeld om ze weer toegankelijk te maken.
Waarschijnlijk zal het de komende dagen nog best oppassen zijn, maar we denken dat het mogelijk moet zijn om vanaf woensdag weer de activiteiten op school te hervatten. Vandaar dat we de volgende maatregelen hebben genomen:

Examenleerlingen:
Morgen, dinsdag 9 februari, zijn de lessen nog online. Vanaf woensdag zullen alle lessen weer op school gegeven worden volgens het normale rooster.

Herkansingen lyceum:
De herkansingen die gepland stonden voor maandag ( en doorgeschoven naar dinsdag) zullen donderdag 11 februari worden afgenomen. Omdat we dan weer gewoon naar school gaan en de lessen ook doorgaan, starten ze op de normale tijd. (schema van maandag 8 februari).
De geplande inhaaltoetsen van vrijdag blijven gewoon staan.

Herkansingen mavo:
De herkansingen van de mavo stonden al gepland op vrijdag, hierin hoeft niets te veranderen.

Leerlingen uit de niet-examenklassen die op school werken:
Morgen, dinsdag 9 februari is de school gewoon open en kun je op school komen werken. Je mag er ook voor kiezen om nog een dag vanuit thuis online te werken. Op woensdag wordt iedereen gewoon weer volgens de geldende afspraken op school verwacht.


Groet,

Ronald Verschuren
vestigingsdirecteur Cobbenhagenlyceum en -mavo