Update 5 januari 2022

Beste ouders/verzorgers/leerlingen,

Gelukkig kunnen we het nieuwe jaar op 10 januari voor alle leerlingen gewoon volgens rooster op school starten.

Rondom de coronamaatregelen in het voortgezet onderwijs zijn de maatregelen hetzelfde als voor de vakantie, dit betekent:

   -  Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen

   -  Zorg voor voldoende hygiĆ«ne, zoals handenwassen en niezen in de elleboog

   -  De 1,5 meter geldt niet voor leerlingen onderling maar nog wel richting personeel

   -  Op de gangen zijn de mondkapjes verplicht

   -  Voor de leerlingen zijn zelftesten beschikbaar bij de conciĆ«rge ( deze worden alleen verstrekt als ouders hier, via magister, toestemming voor hebben gegeven)

   -  Hoewel het ventilatiesysteem op de Cobbenhagens voldoet aan de eisen, blijft regelmatig openzetten van ramen en deuren voor het verversen van lucht gedurende de lesdag gewenst  

Omdat alle lessen op school zijn, is er, net als voor de vakantie, geen mogelijkheid om onlinelessen te volgen. Wanneer je door ziekte thuis bent, moet je via een klasgenoot zorgen dat je bij blijft of kun je, wanneer je terug bent op school, aan je docent vragen wat je nog moet doen.

Indien een leerling besmet is gaan wij ervan uit dat de ouders de school hiervan in kennis stelt, zodat wij kunnen kijken welke maatregelen verder nodig zijn. Dit doen wij in overleg met de GGD.

Rest ons nog iedereen een goed 2022 te wensen, een jaar waarin we hopelijk langzaamaan weer ons normale leven kunnen oppakken.

 

Ronald Verschuren
Vestigingsdirecteur 2College Cobbenhagenmavo en Cobbenhagenlyceum