Update 27 mei 2020: weer naar school vanaf 2 juni

Beste xxxxxxx, geachte ouders

 

Hoewel het best spannend wordt om na zo’n tijd onder alle voorwaarden weer naar school te mogen, zijn we toch vooral blij dat we elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten. In onze richtlijnen gaan we vooral uit van gezond verstand en fatsoen naar elkaar. Dus hou afstand en denk aan je hygiëne.
In ons gebouw kunnen we slechts 1/3 van de leerlingen tegelijk ontvangen, om aan de richtlijnen van het RIVM te voldoen. We kiezen ervoor om steeds een geheel leerjaar tegelijk naar school te laten komen. Daarmee hoeven we niet gelijktijdig live en online lessen te verzorgen. Het vraagt wel om een geheel aangepast rooster. Dit persoonlijk rooster staat onderaan deze mail. Let op: in Magister staat het normale rooster omdat hier de weektaken en het huiswerk in staan, die zijn dus anders gepland dan de ontmoetingen op school.

Per dag dat je naar school komt, staan er 3 lessen gepland. Van deze vakken neem je spullen mee naar school. Let op dat je weet in welk lokaal je verwacht wordt ( staat in je persoonlijk rooster), zodat je niet op school hoeft te gaan zoeken. Bij binnenkomst ga je direct naar je lokaal. Je mag niet rond de school samenkomen of in de gangen bij elkaar gaan staan. De tijden zijn ook aangepast, volgens onderstaand schema. Kom op tijd maar niet veel te vroeg. Na afloop moet je weer direct naar huis, tenzij je je hebt opgegeven voor een extra activiteit. Tijdens de lessen komt je eigen docent langs. De klas is verdeeld over meerdere lokalen waardoor de eigen docent maar een deel van de les aanwezig is, op de andere momenten zal er een andere docent aanwezig zijn. Tijdens de lesuren op school kunnen er toetsen afgenomen worden, we zullen dit proberen te beperken, maar voor sommige vakken is een toets nodig om een goed beeld te krijgen hoe je ervoor staat of om het pta af te handelen.

 

Dinsdag (2juni)

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Maandag

Dinsdag

1ste uur 

8.30 - 9.20

Klas 1 / V5

Klas 3 / H4

Klas 2 /  V4

Klas 1 / V5

Klas 3 / H4

Klas 2 /  V4

2de uur

9.20 - 10.10

 

 

 

 

 

 

3de  uur

10.10 - 11.00

 

 

 

 

 

 

Wissel / activiteit

11.00 - 12.00

 

 

 

 

 

 

4de uur

12.10 - 13.00

Klas 2 /  V4

Klas 1 / V5

Klas 3 / H4

Klas 2 /  V4

Klas 1 / V5

Klas 3 / H4

5de  uur

13.00 - 13.50

 

 

 

 

 

 

6de  uur

13.50 - 14.40

 

 

 

 

 

 

Wissel /activiteit

14.40 - 15.30

 

 

 

 

 

 

 

Naast deze activiteiten op school zul je natuurlijk thuis aan je weektaken moeten blijven werken. Omdat veel docenten op school zijn ingezet zullen ze niet altijd bereikbaar zijn als je thuis bent. Je kunt wel je vragen blijven stellen via de kanalen die je nu ook gebruikt.

Hopelijk zien we elkaar de komende weken weer op school in goede gezondheid

 

Ronald Verschuren

 

 

 

Het rooster van xxxxxxx voor de week van dinsdag 2 tot en met vrijdag 5 juni

 

Alle lessen vinden plaats in lokaal 336

Je lesgroep is xxxxx-C

Lesuur/ tijd

vak

docent

docent

docent

di u4 / 12.10 - 13.00

cc

drb

 

 

di u5 / 13.00 - 13.50

wi

wom

 

 

di u6 / 13.50 - 14.40

lb

lty

 

 

 

 

 

 

 

do u1 / 08.30 - 09.20

ns

hrl

 

 

do u2 / 09.20 - 10.10

ne

erp

 

 

do u3 / 10.10 - 11.00

du

bme

 

 

 

 

 

 

 

vr u4 / 12.10 - 13.00

gs

kas

 

 

vr u5 / 13.00 - 13.50

en

hsm

 

 

vr u6 / 13.50 - 14.40

fa

amy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder staat het protocol waarin beschreven staat hoe we de komende weken gaan werken en waar je je aan moet houden.

Afstand houden.

Opstart van de school met ingang van 2 juni 2020

 

Inleiding

 

Op Cobbenhagen hebben we geen uitputtende set regels, we proberen ze steeds terug te brengen naar één en dezelfde regel : “doe normaal en hou je fatsoen!”.
Hiermee leggen we de verantwoordelijkheid bij iedereen, zowel bij leerlingen als personeel. Je komt hierdoor met elkaar in gesprek in plaats van dat je iets afgedwongen moet worden.
Nu we per 2 juni als school weer – steeds voor een gedeelte van de leerlingen – open gaan, hebben we te maken met een reeks richtlijnen die voorgeschreven zijn door het RIVM. Eigenlijk zijn deze samen te vatten in twee regels: hou afstand en denk aan je hygiëne.

Dit protocol is vooral geschreven vanuit de gedachte dat het goed is om de verantwoordelijkheden daar te leggen waar ze horen en om te voorkomen dat we een wirwar van regels opschrijven die niet te begrijpen zijn. We beseffen ons terdege dat wat we ons nu voornemen, misschien snel zal moeten worden aangepast, omdat er een situatie kan ontstaan waarbij het afstand-houden in het geding komt. We zullen daarom steeds evalueren of de dingen die we met elkaar hebben afgesproken (nog) volstaan.

 

  1. Afstand houden

 

Leerlingen komen in kleine groepen in een vast lokaal, met voldoende tussenruimte, ook met de leraar. We beperken daarmee zoveel mogelijk bewegingen in de school. Door rechts te houden in de gangen komen we al een behoorlijk eind. Op die plaatsen in de school waar afstand houden niet helemaal kan lukken, zullen we met symbolen de gewenste looprichting aangeven. In- en uitgangen van de gebouwen kunnen alleen nog maar in één richting gebruikt worden. Kluisjes kunnen niet gebruikt worden, om opstoppingen in de gangen te voorkomen.
De fietsenstalling biedt voldoende ruimte om de fietsen ver uit elkaar te parkeren. Eén poort wordt de ingang en één poort wordt de uitgang. Er is steeds maar één leerling op het toiletblok. (er zullen toiletten en urinoirs worden afgesloten)

 

 

 

  1. Hygiene

In de elleboog niesen, geen handen geven en handen wassen zijn de adviezen van het RIVM. De eerste twee zijn gedragingen die iedereen zelf kan doen. Voor de laatste heb je hulpmiddelen nodig. We zullen ervoor zorgen dat er bij binnenkomst van de school , maar ook in de lokalen voldoende handgel of spray aanwezig is om de handen schoon te maken en te houden. Op de toiletten zal voldoende zeep zijn en er zal papier aanwezig zijn om de handen af te drogen.
Nadat de leerlingen het lokaal verlaten, zullen de tafels worden schoongemaakt, zodat de volgende groep leerlingen aan een frisse tafel kan starten.

 

Het onderwijs

  1. Ontmoeten

Een van de belangrijkste redenen om de leerlingen in dit stadium naar school te laten komen is het organiseren van korte ontmoetingen tussen de leerlingen en hun docenten, terwijl we ook moeten proberen het onderwijsleerproces zoveel mogelijk doorgang te kunnen laten vinden. Aan de andere kant moet het wel werkbaar zijn. We kiezen daarom niet voor het systeem dat de leraar aan eenderde deel van zijn leerlingen live-les geeft, terwijl hij tegelijkertijd tweederde thuis moet bedienen. Het online lesgeven gaat door voor de leerlingen die niet op school zijn, binnen de beschikbaarheid van de docenten. Sommige vakken kunnen niet op school gegeven worden vanwege de richtlijnen en zullen dus thuis nog steeds op alternatieve manier gegeven worden.

  1. Vaste plekken, zo weinig mogelijk bewegingen

Er worden kleine groepen gemaakt, meestal drie per klas. Deze groepen zitten steeds in hetzelfde lokaal. De docenten zullen zich verplaatsen. Er wordt een apart rooster gemaakt voor deze ontmoetingslessen op school. Telkens zal een jaarlaag op school zijn. We starten met het eerste jaar op de ochtend  en het tweede leerjaar in de middag. De volgende dag komt het derde leerjaar in de ochtend en het eerste leerjaar in de middag. Zo maken we de reeks af tot de laatste week van het schooljaar. De bovenbouwklassen van het lyceum ( h4, v4 en v5) worden op basis van grootte aan klas 1, 2 , of 3 gekoppeld. Door deze werkwijze hebben we geen lunchpauze en worden leerlingen niet gedwongen een hele dag in het zelfde lokaal te verblijven en blijft er ruimte genoeg over voor de leerling om zelf verder te werken aan de taken die er liggen.

  1. Programma om veilig te sporten

Na het ochtendblok worden, op inschrijving voor de leerlingen van dat blok, sportactiviteiten op het sportveld georganiseerd. Op inschrijving omdat het op een veilige manier moet gebeuren en de afstand onderling kunt garanderen. De groep mag dus niet te groot worden. De activiteit bepaalt het aantal deelnemers.

  1. De weg van en naar school

Als leerlingen op school komen, dan gaan ze meteen naar het lokaal waar ze moeten zijn. Het is belangrijk niet te laat , maar vooral niet te vroeg te komen. Na de lessen of de sportactiviteit gaat iedereen meteen naar huis. Hangen in of rond het gebouw is niet toegestaan. Op weg naar huis is het belangrijk afstand te houden van elkaar. Daar vindt ook handhaving plaats.

  1. Op school werken

Elke dag blijft er de mogelijkheid voor leerlingen, waarbij het thuis niet lukt goed te werken, op school hun werk te doen. Met de leerlingen die het betreft hebben we hierover een afspraak gemaakt.