Update 15 januari 2021

Beste leerlingen en ouders,
 

Niet-examenleerlingen.

  • Inmiddels zijn we weer twee weken bezig met thuisonderwijs. En hoewel het zeker geen ideale situatie is, zijn we wel erg blij met hoe het nu gaat. Leerlingen houden zich veel beter aan de afspraken, er is meer structuur en er lijken minder technische problemen te zijn. Wel merken we dat veel leerlingen geen camera aan willen zetten. Dit is echter wel verplicht, in elk geval bij de start van elke les en ook wanneer je in gesprek gaat met je leraar. Wanneer je wilt kun je natuurlijk wel voor een andere achtergrond kiezen.
  • Voor leerlingen in het voorexamenjaar kan het zijn dat je binnenkort toch naar school moet komen om PTA-onderdelen of -toetsen te maken, deze vallen namelijk onder dezelfde regelingen als van de examenkandidaten.
  • Hoewel het nog lang niet zeker is dat we voor de carnavalsvakantie al weer naar school mogen, hebben we wel besloten dat we de activiteiten die gepland stonden in de flexweek 2 te verplaatsen naar een later tijdstip in het schooljaar.
  • A.s. dinsdag wordt het nieuwe rooster gepubliceerd voor de 2de helft van het schooljaar in Zermelo. Dit rooster gaat in op maandag 25 januari. 


Examenleerlingen.

  • A.s. maandag is de laatste dag van de toetsweek. Daarna gaan de lessen voor de examenleerlingen op school weer door. Wat anders is, is dat we 1,5 meter afstand moeten houden, ook onderling. Om dit in de lokalen te realiseren hebben we de lessen in grote ruimtes geplaatst waar dit nodig is. Let dus goed op, in Zermelo staat het nieuwe lokalenrooster.
  • Inmiddels is er door de minister uitleg gegeven hoe dit jaar het centraal schriftelijk examen (CSE) wordt geregeld. Het wordt verspreid en er komt een extra herkansing. Hoe het exact in elkaar zit kun je al lezen op de site van de overheid. Wij zullen jullie later precies uitleggen hoe het traject in elkaar zit en hoe wij als school hiermee om zullen gaan.


Met vriendelijke groet,

Ronald Verschuren
vestigingsdirecteur 2College Cobbenhagenlyceum en -mavo