Nieuwsbrief december 2021

Lees nu de laatste nieuwsbrief van dit kalenderjaar. Deze is gemaild naar alle ouders.

Wij wensen u allen alvast een fijne vakantie en alle goeds voor 2022!