Update 3 januari 2021

Beste leerlingen en ouders,

 

Om te beginnen wens ik jullie allemaal een mooi nieuw jaar toe. Een jaar waarin we hopelijk weer terug kunnen keren naar het oude normaal.

Helaas hebben we de komende tijd nog te maken met de beperkende maatregelen. Voor de vakantie hebben we al gecommuniceerd wat dit voor iedereen betekent. Als het goed is heeft iedereen een laptop en is er voor de vakantie getest of het allemaal werkt, zodat we op 4 januari aan de slag kunnen. Wat we niet specifiek benoemd hebben, zijn de leerlingen met ouders die in een vitaal beroep werken. Ook voor hen geldt dat ze op school kunnen werken. Je moet dit wel even doorgeven aan je mentor/coach, zodat we weten met wie we rekening moeten houden.

Voor dringende zaken waar de mentor/coach geen onmiddellijk antwoord op heeft, kun je de school benaderen en vragen naar de teamleider van de betreffende afdeling.

Nog een prettige laatste vakantiedag en we hopen de leerlingen morgen allemaal te zien, online of op school.


Ronald Verschuren
vestigingsdirecteur Cobbenhagenlyceum en -mavo