Voortgezet vrijeschool Waldorfstroom

Voortgezet vrijeschoolonderwijs

De Waldorfstroom heeft om meer informatie te geven over het voortgezet vrijeschoolonderwijs een video gemaakt waarin projectleider Marijke Vermeer meer vertelt over deze nieuwe school in Tilburg. 

Heeft u ook vragen over de Waldorfstroom? Mail ze dan naar: waldorfstroom@verwijder-dit.2college.nl

Belangrijke data:

  • Open avond voor ouders en leerlingen op 25 januari 2022.
  • Minilessen voor klas 6/groep 8-leerlingen op zondag 30 januari 10:00 uur en op woensdag 9 februari 14:00 uur. Aanmelden kan via de site.

Terugblik op een geslaagde informatieavond

Leerling achter de piano, informatiepakketjes paraat, koffie klaar, starten maar! Op 9 november was het dan zover: de eerste informatieavond van de Waldorfstroom binnen 2College voor ouders en andere belangstellenden.

Er waren veel mensen aanwezig die de informatie- en workshoprondes van de diverse leden van de werkgroep bijwoonden. In de aula werden zij onthaald met pianomuziek van leerling Eva Kamp.
Projecteider Marijke Vermeer gaf een algemene toelichting op vrijeschoolonderwijs en ging specifiek in op de vraag hoe wij dit in Tilburg vormgeven. 

Vestigingsdirecteur Lian Derks is verantwoordelijk voor de Waldorfstroom vanuit de 2College-vestigingen. Zij gaf inzicht in het kompas van de 2College-vestigingen, waar de Waldorfstroom onderdeel van is.

Naast deze algemene informatierondes konden ouders ook vrijeschoolonderwijs ervaren in workshops van de werkgroepleden. Vrijeschoolpedagoog Paul van Meurs lichtte – op vrijeschoolse wijze – de werking van het periodeonderwijs en de kunstzinnige onderdelen toe. Chava Wilson (docent Nederlands) en Mandala Buitendijk (vrijeschooldocent), lieten in een miniles Nederlands en wiskunde zien hoe het vrijeschoolonderwijs krachtig werkt op het denken, voelen en willen. Vrijeschooldocent Danielle van de Hurck gaf voorlichting over de functie en de inhoud van het periodeonderwijs, de kern van het vrijeschoolonderwijs.

Ook was er veel interesse voor leerling Eva Kamp, die praktische vragen beantwoordde over haar ervaringen op de vrijeschool. Aardrijkskundedocent Jochem Kamp informeerde ouders over de locatie en de afstanden vanaf het station Tilburg naar de Cobbenhagencampus. Plus een impressie van het gebouw, zie hier

Na afloop van de workshops en informatierondes was er ruimte voor het stellen van vragen. Veel ouders maakten hier gebruik van.