Voor het schooljaar 2019-2020 is de ouderbijdrage iets aangepast. Alle leerlingen van klas 1 betalen € 75,- en voor hen geldt niet de kortingsregeling. Alle leerlingen van klas 2 en hoger betalen conform de oude regeling € 100,- en voor hen geldt de korting van € 10,- als zij een broertje of zusje op 2College hebben. Deze bijdrage gebruikt de school voor extra activiteiten die buiten het reguliere lesprogramma om georganiseerd worden. Zo worden onder andere de Follow me en het het printtegoed bekostigd vanuit deze bijdrage. Voor een volledig overzicht kunt u de bijlage downloaden op deze pagina.