Vrijwillige ouderbijdrage

Voor de informatie over de vrijwillige ouderbijdrage verwijzen wij u naar de algemene 2College website

Verantwoording ouderbijdrage

De specificatie van de vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2022-2023 is op deze pagina in te zien. Klik op de button om deze te openen