Ziekmelden op 2College Jozefmavo

Ouder(s)/verzorger(s) kunnen hun kind ziekmelden door te bellen naar de receptie op 088 023 27 00. Het is dan aan de ouder wat er aan school wordt meegedeeld. Wij mogen er als school nooit zelf naar vragen.

 Ziekmelden kan ook via Magister: 
 

1. U logt in met uw ouderaccount op Magister 6.

2. Kies voor: Afwezigheid

3. Vervolgens op rechtsboven: Melden.

4. Selecteer de juiste datum

5. Voer een opmerking of toelichting in.

6. Klik daarna rechtsboven op: Versturen.

7. Geef Akkoord.

 

 

Veel voorkomende vragen:

1.Moet ik de app gebruiken of mag ik mijn kind ook af blijven melden bij de conciërge?
 U mag ook de conciërge bellen. Het is aan u een toelichting te geven op het afwezig zijn van uw kind en/of te vragen dat door te geven aan de mentor, als u vindt dat dit in het belang is van uw kind. Wij mogen als school volgens de wet u nooit vragen wat uw kind heeft.
  
2.Werkt de laagdrempeligheid van online ziekmelden fraude in de hand?
 Bij scholen die al langer gebruik maken van de app blijkt dit niet het geval te zijn. Als leerlingen veelvuldig ziek gemeld zijn, kunnen we altijd met u in contact treden.
  
3.Wat nu als een leerling zichzelf ziekmeldt, zonder dat ouders/verzorgers hiervan op de hoogte zijn?
 Er wordt altijd automatisch een bevestigingsmail vanuit Magister naar de ouder/verzorger gestuurd, om ziekmeldingsfraude door leerlingen moeilijker te maken en bij regelmatige afwezigheid wordt er hoe dan ook met ouder/verzorger contact opgenomen.
  
4.Wordt het niet heel onpersoonlijk op deze manier, zo zonder contact tussen ouders en school?
 Ervaring leert dat ouders van zieke kinderen die langer dan verwacht afwezig zijn liever andere momenten kiezen voor persoonlijk contact met de mentor om met meer tijd aandacht te vragen voor de zorg die ze hebben.
  
5.Is het veilig om ouders schrijfrechten op de database van onze school te geven?
 De ziekmeldapp is veilig bevonden en wordt aanhoudend gecontroleerd op de veiligheid.
  
6.Hoe zit het met ziekmelden bij 18+?
 VO-scholen hebben in de meeste gevallen leerlingen jonger dan 18. In Magister is een vinkje ingebouwd wat aangeeft of een ouder de gegevens van de leerling mag inzien. De leerling bepaalt dit zelf vanaf zijn 18e verjaardag.
  
7.Kunnen we een ziekmelding op een later moment registreren, herstellen?
 Ja, we kunnen altijd na overleg in het systeem zaken aanpassen als die recht doen aan de werkelijkheid.

Let op:

a) Ziekmelden kan alleen voor de huidige dag en/of voor de volgende dag. Wilt u uw kind ook voor de volgende dag ziekmelden, dan herhaalt u de procedure.

b) Bij ziekmelden op vrijdag, kan dit alleen voor vrijdag (en dus niet alvast voor maandag). Ziekmelden op zaterdag is niet mogelijk, bij ziekmelden op zondag kan dit alleen voor maandag.

c) De ziekmelding wordt geregistreerd op ingeroosterde uren zonder andere geplande activiteit. Als er geen roosteruren zijn of een alleen een geplande activiteit, krijgt u hiervan een melding. U kunt uw kind dan niet via Magister ziekmelden. De ziekmelding moet in dat geval telefonisch worden doorgegeven.

d) Verlof vragen voor orthodontist, dokter, rijexamen, etc. gaat met de gebruikelijke verlofkaart. Bijzonder verlof dient altijd aangevraagd te worden via onze leerlingcoördinatoren mevrouw S. Oreel of mevrouw L. van Oosterwijck.

e) Bij het missen van een examenonderdeel (PTA) door ziekte is er conform examenreglement altijd telefonisch contact nodig met teamleider bovenbouw de heer H. van Gestel.