Ouderraad

Ouderraad stelt zich voor 2022

Serieuze gesprekspartner namens de ouders Beste ouders,

2College Jozefmavo heeft een actieve ouderraad. Die ouderraad volgt de ontwikkelingen binnen de school en door de ouderraad wordt er met de schoolleiding meegedacht , gevraagd en ongevraagd advies gegeven. Dit betreft diverse onderwerpen, zoals: de onderwijstijd, de boeken, de ouderbijdrage, de schoonmaak, het onderwijsprogramma (lessentabel, overgangsnormen), veiligheid, resultaten, etc.

Daarnaast biedt de ouderraad samen met enkele hulpouders praktische hulp bij ouderavonden. Ook organiseert de ouderraad één maal per jaar op school een thema-avond voor alle ouders en verzorgers.

De ouderraad bestaat uit betrokken ouders. Daarbij is er sprake van een mooie verdeling over de vier leerjaren. De ouderraad vergadert zeven keer per jaar samen met de schoolleiding. Indien u vragen heeft over de ouderraad kunt u mij altijd mailen.

Heeft u interesse om toe te treden tot de ouderraad?

Wilt u eerst nog wat meer informatie of een keer aanwezig zijn bij zo’n avond om te weten of het iets voor u is? Denkt u er over om hulpouder te willen zijn?

Laat het mij weten.

Met vriendelijke groeten,
Patrick Robben, voorzitter ouderraad patrickrobben@vanboekel.nl

Contact

Voorzitter ouderraad

Patrick Robben