Ouderraad

Ouderraad

2College Jozefmavo heeft een actieve ouderraad. Die ouderraad volgt de ontwikkelingen binnen de school en door de ouderraad wordt er met de schoolleiding meegedacht, gevraagd en ongevraagd advies gegeven.

Dit betreft natuurlijk de nieuwbouw en alles wat daarbij komt kijken, zoals nieuwe huisregels, veiligheid, maar ook jaarlijks terugkerende onderwerpen, als: onderwijstijd, boeken, ouderbijdrage, schoonmaak, onderwijsprogramma (lessentabel, overgangsnormen), resultaten, etc.

Daarnaast biedt de ouderraad samen met enkele hulpouders praktische hulp bij ouderavonden. Ook organiseert de ouderraad één maal per jaar op school een thema-avond voor alle ouders en verzorgers.

De ouderraad bestaat uit twaalf personen. Daarbij is er sprake van een mooie verdeling over de vier leerjaren. De ouderraad vergadert zeven keer per jaar (op dinsdagavond) samen met de schoolleiding.

Meer informatie over taken en organisatie van de ouderraad kunt u vinden op deze website.  

Heeft u interesse om toe te treden tot de ouderraad? Neem contact op met de voorzitter, u vindt de contactgegevens op deze pagina.

Wilt u eerst nog wat meer informatie of een keer aanwezig zijn bij zo’n avond om te weten of het iets voor u is? Denkt u er over om hulpouder te willen zijn?

Naar boven

Contact

Voorzitter ouderraad

Patrick Robben
E patrickrobben@verwijder-dit.vanboekel.nl