Examenzaken

Op deze pagina staan belangrijke documenten voor vmbo 3 en 4 van 2College Jozefmavo. Zodra er een wijziging is, zal die wijziging via de website, een (nieuws)brief worden aangekondigd en op deze pagina worden doorgevoerd. Steeds zal op deze pagina de meeste recente versie van die documenten te vinden zijn. Door te klikken op de gekleurde tekst komt u bij de documenten.

Bijgaand de documenten voor het centraal examen in 2021

Examenrooster 2021

Algemeen

Het examenreglement voor 2020-2021 hieronder gepubliceerd geldt zeker voor alle examenkandidaten in klas 4, maar omdat in klas 3 wordt gestart met het programma van toetsing en afsluiting is de inhoud van dit reglement ook van toepassing op de leerlingen zodra ze in leerjaar 4 komen. Voor laatstgenoemde leerlingen kan het zijn dat het volgende examenreglement, dat van schooljaar 2021-2022, landelijk zal worden aangepast.

Extra documenten

Toegestane hulpmiddelen bij examens