Leerlingen op 2College Jozefmavo

Op 2College Jozefmavo vinden we het goed om rekening te houden met dat wat onze leerlingen belangrijk vinden en nodig hebben. Leerlingen hebben rechten, plichten en natuurlijk ook een mening. Ze zijn medeverantwoordelijk voor de sfeer op school, de kwaliteit van de lessen en de prestaties die ze leveren bij het leren. Op de pagina leerlingenparticipatie leggen we uit hoe de leerlingenraad werkt en kun je het leerlingenstatuut vinden, dat geldt voor iedere leerling. Leerlingen willen ook graag weten wanneer er vakantie is en wat ze precies moeten weten van examenzaken. Bij downloads vinden onze leerlingen nog andere zaken die voor hen belangrijk kunnen zijn.

Leerlingenraad

Inspraak en medezeggenschap van leerlingen is een groot goed. In september kiezen alle klassen hun vertegenwoordigers. De klassenvertegenwoordigers zijn tevens de leden van de leerlingenraad. Een vaste docent begeleidt de leerlingenraad. De ouderraad en schoolleiding zijn vertegenwoordigd bij bijeenkomsten van de leerlingenraad.

De leerlingen in de leerlingenraad verwijzen de andere leerlingen naar ons leerlingenstatuut op de site.

In dit statuut liggen de rechten en de plichten van leerlingen en personeel vast.