Jaarverslag 2022

Organisatie in ontwikkeling

In 2022 is de start gemaakt met het nieuwe vestigingsplan. Hierin zijn de drie onderdelen (to meet – to learn – to grow) uitgewerkt naar ontwikkelpunten voor 2College Jozefmavo; dit alles onder de noemer “Aandacht die uitdaagt”.

Daarin zijn speerpunten vastgelegd voor het huidige/komende schooljaar: stappen zetten in ontwikkelingsgericht onderwijs, voorbereiden en starten met een havo-kansklas in samenwerking met Odulphuslyceum en Theresialyceum, werk maken van de regio als klaslokaal (de buitenwereld meer betrekken bij ons onderwijs).

Dit kalenderjaar heeft ook een wisseling in de schoolleiding gekend. Frank Kraus nam na 15 jaar afscheid van 2College Jozefmavo om met een welverdiend pensioen te gaan. Adriënne de Kock nam in augustus het stokje van hem over.

NPO Interventies/middelen

Naar aanleiding van de schoolscan en de ervaringen van vorig schooljaar is ingezet op extra tijd voor mentoraat, worden verschillende activiteiten georganiseerd gericht op welbevinden van leerlingen en wordt de meischool weer georganiseerd.

In verband met de toekenning van de subsidie basisvaardigheden voor onze school, hebben we ervoor gekozen een aantal interventies die op grond van die schoolscan gerechtvaardigd zijn, onder de noemer van deze subsidie uit te voeren. Het gaat daar om extra lessen Nederlands, rekenen/wiskunde in klas 1 t/m 3. Daarnaast worden er (wel vanuit NPO) extra lessen Engels aangeboden in klas 1 t/m 3 en hebben leerlingen uit klas 4 de gelegenheid gebruik te maken van extra lessen voor alle examenvakken. Deze worden wel uit de NPO-middelen bekostigd.

Jaarthema: kansenverbetering

Veel van onze activiteiten hebben hiermee te maken.

We werken samen met het As-netwerk en hebben (in dat kader) een aantal leerlingen met een niveau 3 ondersteuningsbehoefte opgenomen.

We werken samen met Xpect Primair, De Rooi Pannen en het jongerenwerk van R-Newt aan Community College West. Dit sluit aan bij de beweging die in Tilburg West is gestart om kinderen in deze wijk kansrijker te maken in de maatschappij. CCW is bedoeld om leerlingen van 10 – 14 in een kleine setting klaar te maken voor de overstap naar klas 3 in het VO. We gaan uit van een start in schooljaar 2023-24

Ook de havo-kansklas is een initiatief dat bij dit thema aansluit. Dit geeft kansen aan kinderen met een mh-advies die baat hebben bij een kleine setting  en waarvoor een grote scholengemeenschap (zoals Mill Hill College, Beatrix College, Willem II college) net te groot is.