Leerlingenraad

Inspraak en medezeggenschap van leerlingen is een groot goed. In september kiezen alle klassen hun vertegenwoordigers. De klassenvertegenwoordigers zijn tevens de leden van de leerlingenraad. Een vaste docent begeleidt de leerlingenraad. De ouderraad en schoolleiding zijn vertegenwoordigd bij bijeenkomsten van de leerlingenraad.

De leerlingen in de leerlingenraad verwijzen de andere leerlingen naar ons leerlingenstatuut op de site.

In dit statuut liggen de rechten en de plichten van leerlingen en personeel vast.