Verantwoording en resultaten

Wilt u meer informatie over de kwaliteit van het onderwijs op de Jozefmavo, kijk dan op Scholen op de kaart.

Op deze website staat allerlei informatie over onderwijs en resultaten, zodat u scholen met elkaar kunt vergelijken. Hier vindt u ondere andere de officiële gegevens van DUO en de Onderwijsinspectie. Denk bijvoorbeeld aan slagingspercentages, examencijfers en doorstroom binnen de school.

Afdelingen

Onderbouw

In de onderbouw zitten 275 leerlingen verdeeld over 10 klassen. Meneer Timmermans is de teamleider en mevrouw Oreel de coördinator. 

 

Bovenbouw

In de bovenbouw zitten 275 leerlingen verdeeld over 11 klassen. Meneer Van Gestel is de teamleider en mevrouw Van Oosterwijck de coördinator.