Het onderwijs op 2College Jozefmavo

Op 2College Jozefmavo willen we in ons onderwijs rekening houden met verschillen bij leerlingen in het aanbieden van de leerstof en hoe er met leerlingen wordt omgegaan. De leraar wordt naast expert, deskundige in zijn vakgebied, ook in toenemende mate een coach die leerlingen helpt bij de ontwikkeling. Die ontwikkeling biedt in de opeenvolging van leerjaren steeds meer ruimte voor de eigen inbreng, tempo en verantwoordelijkheid van leerlingen. Het gebruik van de laptop, het digibord ondersteunt de kwaliteit van de les en het programma dat de leerling nodig heeft.


Op de pagina’s locatieplan, begeleiding en inzet ICT gaan we wat uitvoeriger in op het locatieplan, onze begeleiding en de inzet van ICT.