Wij stellen ons graag voor

Over de Jozefmavo

2College Jozefmavo is een school voor voortgezet onderwijs eerste fase (zie ook algemeen deel van de schoolgids).

In leerjaar 1 en 2 wordt de basis gelegd voor de theoretische/gemengde leerweg. Ook wordt in leerjaar 1 en 2 de basis gelegd voor een (mogelijk versnelde) overstap naar de havo. Leerlingen met een tl/havo-advies in groep 8 krijgen de mogelijkheid om te starten in de havo-kansklas en gaan ontdekken of de mavo of de havo beter bij ze past. Na twee jaar kunnen ze in dat laatste geval makkelijk overstappen naar klas 3 havo. We werken hiervoor samen met het Theresialyceum en het Odulphuslyceum.

Leerjaar 3 en 4 vormen samen de eindexamenperiode. Vanwege deze indeling hebben we gekozen voor een kernteam onder- en bovenbouw. De kernteams zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen, de mentorlessen en de communicatie met ouders/verzorgers.

Rondleiding

Wil je alvast een kijkje nemen in de school? Dat kan! In onderstaande video nemen Sanne en Sem je mee door onze school om je alles te laten zien.

Onze bruglessen

Op de Jozefmavo wordt ‘Brugles ‘ gegeven. Een lesuur waarin de eerstejaars een uniek ‘vak’ krijgen in de brugklas.

"Bij brugles leren de kinderen onder meer omgaan met hun eigen en andermans emoties, voor zichzelf en de ander opkomen en ze leren hoe ze zelf van invloed zijn op de sfeer in de groep. Ook leer ik ze omgaan met conflictsituaties en feedback." 

Nieuwsgierig? Lees het volgende artikel waarin onze oud-collega Lucy Reijnen meer over de Brugles vertelt.