Plaatsingsruimte

Vaak krijgt 2College Jozefmavo de vraag of er nog ruimte is voor het plaatsen van een leerling in leerjaar 2, 3 en 4.

Het gebouw heeft in zijn totaliteit plaats voor maximaal 22 klassen; bij voorkeur niet groter dan 28 leerlingen.
We streven naar kleinere klassen in de onderbouw.
Wij hebben nu 22 klassen en zo'n 560 leerlingen, zodat we ons genoodzaakt zien de ruimte voor zij-instromers te beperken.
Vanaf eind maart 2024 houden we u via deze website op de hoogte over het aantal plaatsen dat beschikbaar is voor zij-instroom. 

Voor informatie over plaatsingsruimte kunt u met onderstaande teamleiders contact opnemen:

- Voor leerjaar 1 en 2:
Dhr. P. Timmermans
timmermans.p@verwijder-dit.2college.nl, 088-023 27 00

- Voor leerjaar 3 en 4:
Dhr. H. van Gestel
gestel.h@verwijder-dit.2college.nl, 088-023 27 00