Voortgezet vrijeschoolonderwijs Tilburg start komend schooljaar

Tilburgse scholieren zijn een middelbare schoolkeuze rijker. In het nieuwe schooljaar start 2College met de Waldorfstroom: eigentijds vrijeschoolonderwijs op het terrein van 2College Cobbenhagenlyceum.

“Er is behoefte aan voortgezet vrijeschoolonderwijs in Tilburg en omstreken”, zegt Lian Derks, directielid van 2College. “In Nederland groeit het vrijeschoolonderwijs. In Tilburg hebben we een bloeiende basisschool voor vrijeschoolonderwijs. Een alternatief voor de middelbare school mag niet ontbreken.”

Hoofd, hart, handen
Op de Waldorfstroom krijgen leerlingen vrijeschoolonderwijs. Deze onderwijsvorm kenmerkt zich door leren met hoofd, hart en handen. Zowel binnen de lessen als in het dagrooster zijn die elementen ingebed. Leerlingen starten de dag met twee uur periodeonderwijs. Hierin verdiepen zij zich een paar weken lang in een thema dat specifiek is voor de vrijeschool. Daarna volgen reguliere schoolse vakken, zoals wiskunde, Nederlands en ict-vaardigheden. In de middag staan beweging en kunstzinnige vakken op het programma.

Prachtig leerplan
“Het is een feest om aan deze school te bouwen,” vindt Marijke Vermeer. Als oud-rector van het Eindhovense Novaliscollege (middelbare vrijeschool) is zij de kartrekker van de Tilburgse Waldorfstroom. Inmiddels is duidelijk dat zij ook na de start zal aanblijven om de school verder te ondersteunen. ‘Met een werkgroep vol ervaring en enthousiasme hebben we een prachtig leerplan gemaakt. Ook werken we samen met Tilburgse partners die onze leerlingen inspirerende lessen en ervaringen kunnen meegeven. Denk aan het Textielmuseum en het Ontdekstation013.”

Voor alle leerlingen
De Waldorfstroom van 2College is er voor alle leerlingen met mavo-, havo- of vwo-advies. Je hoeft niet op een vrije basisschool te hebben gezeten om je plek te vinden. De Waldorfstoom komt in een apart gebouw op het terrein van het 2College Cobbenhagenlyceum. Marijke Vermeer: “Een aparte, kleinschalige vorm van onderwijs met de voordelen van een grotere school. De leerlingen komen op de campus in contact met andere scholieren en we gebruiken een aantal faciliteiten van de campus.”

Vrijeschool ontdekken
2College start de Waldorfstroom in september 2022 met tenminste één klas. Bij meer interesse kunnen dat er ook twee worden. Dat is niet ondenkbaar. In november bezochten ruim honderd geïnteresseerde ouders de informatieavond. Wie ook wil ontdekken wat vrijeschoolonderwijs op de 2College Waldorfstroom te bieden heeft, is van harte welkom op de Open Avond op 25 januari (voor leerlingen en ouders) en de minilessen op 30 januari en 9 februari (alleen leerlingen groep 8).

Voor meer informatie over de 2College Waldorfstroom kunt u contact opnemen mt Lian Derks, vestigingsdirecteur 2College Ruivenmavo.