Eritrese dag in Soest

Taalproject "ZIN"

De Eritrese dag in Soest is een taalproject van de Stichting Herman van Veen Arts Center Fonds. Het is een interactieve voorstelling en een vernieuwend lesprogramma die de ‘zin’ en het geluk van communiceren aan wil reiken aan vluchtelingen die de Nederlandse taal moeten leren. 

ZIN is een interactieve voorstelling en een vernieuwend lesprogramma die de ‘zin’ en het geluk van communiceren aan wil reiken aan vluchtelingen die de Nederlandse taal moeten leren. Het project bestaat uit een theatervoorstelling en een daaraan gekoppeld lesprogramma. De doelgroep gaat hier voorafgaand aan en na afloop van de voorstelling mee werken. Het project onderscheidt zich mede daarmee van het bestaande aanbod aan educatieprogramma’s en is daarbinnen tegelijkertijd eenvoudig inpasbaar.

WAAROM

Vele duizenden jonge volwassenen uit Eritrea zijn de afgelopen jaren naar Nederland gekomen, gevlucht voor de wreedheden van het totalitaire regime. Voor deze groep is het moeilijk om te integreren en goed in te burgeren. In de eerste plaats komt dit omdat een groot deel – in tegenstelling tot de meeste Syrische vluchtelingen – niet of nauwelijks geschoold zijn en de verschillen tussen Eritrea en Nederland zo groot zijn. Eritreeërs komen veelal van het platteland en lopen ver achter op het gebied van educatieve ontwikkeling en sociale vaardigheden. Dat maakt de integratie in en de deelname aan de Nederlandse maatschappij moeilijk. Minstens vijftig procent van de Eritrese vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben, zijn aangewezen op een bijstands- uitkering. Met het theater- en lesprogramma willen we een steentje bijdragen om deze groep zoveel mogelijk helpen hun weg in onze gemeenschap te vinden. 

HOE

Op het Herman van Veen Arts Center zullen jonge en talentvolle acteurs/zangers/dansers voor en met de vluchtelingen een vrolijke taalkomedie spelen. Herkenbare situaties en thema’s passeren hierin de revue en op die manier bieden we de simpele ‘zin’ van het communiceren aan. De deelnemers volgen eveneens een lesprogramma op deze locatie. Deze worden gegeven door taaltrainers van o.a. Stichting Lemat.

WIE

Het Herman van Veen Arts Center is de spil van het project en ontwikkelt de voorstelling in nauwe samenwerking met organisaties die werken met de doelgroep.  Van het lesprogramma en de voorstelling maken we eveneens een digitale versie die voornamelijk gebruikt zal worden door het middelbaar beroepsonderwijs. Op die manier bereiken we een veelvoud aan mensen waarbij de ervaring met de eerste groep deelnemers een bepalende leidraad is.