Aanmelden Waldorfstroom

Bij voldoende aanmeldingen gaan wij volgend jaar starten met de Waldorfstroom voor mavo, havo en vwo.

Als u uw zoon of dochter wilt aanmelden voor deze stroom kunt u een afspraak maken voor een intakegesprek. Op de data vóór 1 maart vinden de intakegesprekken plaats via Microsoft Teams. Vanaf 1 maart vinden de gesprekken in principe plaats op 2College Ruivenmavo in Berkel-Enschot, tenzij de covid-maatregelen dit niet toestaan. In dat geval vinden de gesprekken ook plaats via Microsoft Teams.

Als u nog vragen hebt, kun u zich wenden tot mw. L. Derks (derks.l@verwijder-dit.2college.nl)

Klikt u hieronder op de link om een afspraak in te plannen:
aanmelding Waldorfstroom (office365.com) 

Wat heb je nodig om je aan te melden?

  • Ingevuld aanmeldformulier
  • Paspoort, identiteitsbewijs (voor en achterzijde) of uittreksel basisadministratie persoonsgegevens waarvan de juiste persoonsgegevens van de leerling kunnen worden overgenomen. Hierop staan de volledige naam van de leerling (voornamen en achternaam) en het Burgerservicenummer vermeld.
  • Originele advies basisschool
  • Indien beschikbaar: mailadres(sen) van je ouders

Aanvraag aanvullende ondersteuning en begeleiding

Heeft uw kind een ondersteuningsvraag, vult u dan dit formulier in.

Toelating

Alle leerlingen die voldoen aan de juiste toelatingseisen zijn welkom op de Waldorfstroom! Wij loten niet!

De toelating tot klas 7 (leerjaar 1) wordt gebaseerd op het advies van de afleverende basisschool, zoals genoteerd in het onderwijskundig rapport. Het advies van de basisschool moet minimaal mavo of tl zijn. 

Als er speciale omstandigheden of andere zwaarwegende argumenten zijn waaruit blijkt dat plaatsing een onevenredige belasting is voor de school, behoudt de school zich het recht voor om de leerling toch niet toe te laten. In dat geval moet de school een andere school vinden die een passend onderwijsaanbod kan bieden en waar het kind ook kan worden geplaatst.