Aanmelden Waldorfstroom

Om je in te schrijven voor het nieuwe schooljaar kun je bij ons terecht op 7 en 9 maart 2023. Wij heten je van harte welkom op onze school tussen 15.00 en 17.00 en tussen 19.00 en 21.00 uur. Op donderdag 9 maart ben je welkom tussen 19.00 en 21.00.

Wat heb je nodig om je aan te melden?

  • Ingevuld aanmeldformulier
  • Paspoort, identiteitsbewijs (voor en achterzijde) of uittreksel basisadministratie persoonsgegevens waarvan de juiste persoonsgegevens van de leerling kunnen worden overgenomen. Hierop staan de volledige naam van de leerling (voornamen en achternaam) en het Burgerservicenummer vermeld.
  • Originele advies basisschool met de unieke code.
  • Indien aanwezig een kopie van diagnoses en behandelingsadviezen en indien aanwezig een kopie van psychodiagnostisch onderzoek (bijvoorbeeld capaciteitenonderzoek).

Aanvraag aanvullende ondersteuning en begeleiding

Heeft uw kind een ondersteuningsvraag, vult u dan dit formulier in.

Toelating

Alle leerlingen die voldoen aan de juiste toelatingseisen zijn welkom op de Waldorfstroom! Wij loten niet!

De toelating tot klas 7 (leerjaar 1) wordt gebaseerd op het advies van de afleverende basisschool, zoals genoteerd in het onderwijskundig rapport. Het advies van de basisschool moet minimaal mavo of tl zijn. 

Als er speciale omstandigheden of andere zwaarwegende argumenten zijn waaruit blijkt dat plaatsing een onevenredige belasting is voor de school, behoudt de school zich het recht voor om de leerling toch niet toe te laten. In dat geval moet de school een andere school vinden die een passend onderwijsaanbod kan bieden en waar het kind ook kan worden geplaatst.