Voorbereidingen begonnen voor Vrijeschool-stroom in 2022-2023!

VVOT en 2College hebben de afgelopen maanden heel hard gewerkt om de Waldorfstroom vanaf volgend schooljaar te realiseren. Er is een visie gemaakt, een programma samengesteld en een team gevormd.

In deze eerste week van maart hebben ouders en leerlingen in Tilburg en omgeving een keuze gemaakt voor voortgezet onderwijs en zich aangemeld bij hun school van keuze. Helaas is gebleken dat te weinig ouders op dit moment al het vertrouwen hebben in de Waldorfstroom om zich hiervoor aan te melden. Wij denken dat de oorzaak gelegen is in het feit dat er pas betrekkelijk laat zekerheid ontstond over de locatie waar het onderwijs plaats zou vinden. Bovendien konden we pas na de kerstvakantie informatie naar buiten brengen over het initiatief van de Waldorfstroom. Veel ouders en leerlingen hadden toen al een keuze gemaakt.

In de voorbereiding hebben we echter mogen ervaren dat een grote groep ouders en leerlingen van 13 verschillende basisscholen belangstelling heeft getoond voor de Waldorfstroom. Dat geeft ons het vertrouwen dat we voorzien in een behoefte, daarom gaan wij door met de voorbereidingen. Tot de zomervakantie onderzoeken we (o.a. onder de belangstellenden van afgelopen maanden) waar de behoefte van ouders en leerlingen ligt en wat wij moeten doen om de stroom vanaf schooljaar 2022-2023 daadwerkelijk te laten starten. Na de zomervakantie zullen wij ouders en leerlingen informeren over hoe het onderwijs er in 2022 uit zal zien.

Voor nu veel dank aan eenieder die belangstelling heeft getoond, wij hopen dat we u mogen benaderen voor een enquete over ‘hoe nu verder’. Blijf onze website volgen en wellicht tot augustus 2022?