Meer leerlingen kiezen voor 2College

De aanmeldingen voor schooljaar 2021-2022 zijn weer achter de rug. Op 1 t/m 4 maart jl. konden groep 8 leerlingen zich aanmelden op onze 2College-vestigingen. Als 2College hebben we een mooi resultaat geboekt. Dit jaar hebben meer leerlingen uit Tilburg en omgeving gekozen voor één van onze vestigingen!

Er zijn per vestigingen wat verschillen. Ten opzichte van vorig jaar, kiezen meer leerlingen voor 2College Cobbenhagenlyceum en 2College Durendael. Op 2College Ruivenmavo is ook een stijging te zien, waardoor de school een stabiele positie inneemt. Er wordt bewust gekozen voor het concept gepersonaliseerd leren. Leerlingen uit Tilburg komen naar Berkel-Enschot om dit onderwijsconcept te volgen. 2College Cobbenhagenmavo en 2College Jozefmavo scoren dit jaar iets lager dan voorgaande jaren. Wel moet daarbij opgemerkt worden dat bij de basisschooladviezen een aanzienlijke opwaardering heeft plaatsgevonden. Ten opzichte van vorig jaar kregen ongeveer 100 leerlingen meer het havo-/vwo-advies.

Als 2College zijn we blij met het resultaat en kijken uit naar de ontmoetingen met de nieuwe leerlingen op onze 2College-vestigingen. Ons brede onderwijspalet vol keuze en kansen zorgt ervoor dat we de leerlingen in staat stellen zich te ontwikkelen op een niveau dat bij hen past. We gaan de persoonlijke groei van de leerlingen weer stimuleren en bieden daarbij een sterke basis om succesvol te zijn op school, in hun vervolgopleiding en in de samenleving.

Let’s go 2College!