Voortgang online leeractiviteiten

Voortgang online leeractiviteiten

Ook u als ouders hebt inzicht in de activiteiten in Teams. Aan welke livestreams heeft uw kind deelgenomen, welke chatmomenten zijn er geweest met docenten, welke informatie wordt uitgewisseld.

We sluiten deze eerste week af met een weekafsluiting op vrijdag van de stamgroepen en mentorklassen. Het laatste kwartier van de lesdag (is per leerjaar anders) zal de coach/mentor een livestream opstarten waar coach- en mentorleerlingen verplicht aan deelnemen. We evalueren kort de afgelopen week, nemen de planning voor volgende week door en wisselen de laatste informatie uit met elkaar.
NB. We blijven in de portal aangeven welke leeractiviteiten verplicht zijn en dus verplichte deelname in Teams.

 

Infographic Praktische tips voor ouders/verzorgers