Update 23 april: verlenging sluiting tot 1 juni

Update 23 april: verlenging sluiting tot 1 juni

Het kabinet heeft op 21 april besloten om de scholen in het primair onderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs weer fysiek te openen per 11 mei. Het voortgezet onderwijs wordt gevraagd om zich voor te bereiden om vanaf 1 juni weer fysiek onderwijs op te starten.

De gezondheid van de leerlingen en het personeel staat voorop. Draaiboeken voor de inrichting van de school, inclusief bewegwijzering, afspraken met de schoonmaakcorporatie, mogelijkheden voor bescherming en aangepaste lesroosters zijn in de maak.

Wat houdt bovenstaande in voor 2College Ruivenmavo?


Klas 4

04 t/m 15 mei: afname laatste schoolexamens volgens het toetsrooster in Magister

14 mei: inhalen gemiste toetsen door afwezig gemelde leerlingen vanaf 08.30u

18 t/m 22 mei: herkansingen PTA volgens een toetsrooster (volgt nog in Magister)04 juni: uitslagvergadering, mentoren bellen examenkandidaten.


KED17, 18 en 19

Tot 1 juni worden de online lessen gecontinueerd in Teams volgens het verplichte noodrooster (1 klokuur per vak, per week). Afwezigheid wordt geregistreerd in Magister.

 


Opvang

Ook tot 1 juni zijn de ouders/verzorgers die werkzaam zijn in de vitale sector verzekerd van opvang voor hun kinderen die in KED18 en 19 zitten.

Wanneer het fysieke onderwijs weer van start zal gaan, zullen we ons eerst richten op het oppakken van de leeractiviteiten, het afsluiten van treden en thema’s en de afnames van bloktoetsen. Voor KED17 geldt dat er dit schooljaar geen afname van PTA-toetsen zal zijn. De onderwijskundige voortgang voor met name deze leerlingen in de voorexamenklassen wordt besproken op het niveau van de kerndirectie en de medezeggenschapsraad. Wij zullen u daarover zo spoedig mogelijk berichten.

Wij houden u allen op de hoogte van verdere ontwikkelingen en zullen dit zeker doen na de volgende persconferentie van het kabinet op 20 mei.